sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Tunngaviusumik inatsisissat pillugit Isumalioqatigiissitat Allattoqarfiat nutserisussarsiorpoq/oqalutsissarsiorpoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 18-09-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 09-10-2020
Suliffissamut ID normut: LJA-81121237
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration

Kommissionens sekretariat søger en oversætter/tolk til snarest ansættelse, om muligt eller efter nærmere aftale.
Kommissionens arbejdssprog er grønlandsk og dansk, i sjældne tilfælde også engelsk.
Vi søger en fuldt dobbeltsproget oversætter/tolk, der har gode kvalifikationer og erfaringer inden for tolkning og skriftlig oversættelse. Det er en fordel, at vedkommende har erfaring som oversætter/tolk inden for offentlig forvaltning og det juridiske område.

Opgaver og ansvar
Diverse skriftlige oversættelser, tolkning ved møder i kommissionen, arbejdsgrupper og lignende, ved offentlige møder, som hovedsageligt foregår på grønlandsk.
Ansvarlig for indsamling af termer, terminologiarbejde og –udvikling inden for forfatningsarbejde i et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i sekretariatet.
Deltagelse i rejser ud på kysten i forbindelse med kommissionens arbejde er en del af opgaverne.

Faglige kvalifikationer
Vores forventning til dig er, at du:
Er uddannet oversætter/tolk eller har dokumenteret erfaring inden for området
Er fuldt dobbeltsproget i grønlandsk og dansk
Om muligt kan udføre oversættelse/tolkning på engelsk
Kan arbejde selvstændigt
Lægger vægt på ansvar og kvalitet i løsningen af opgaverne
Er metodisk og grundig, også i pressede situationer
Har gode samarbejdsevner og en venlig omgangstone
Respekterer og opfylder tidsfrister
Kan påtage dig ad hoc opgaver efter behov

Om sekretariatet
Forfatningskommissionens sekretariat er en arbejdsplads med virkelyst. Vi værdsætter faglighed og teamwork i et uformelt arbejdsmiljø. Vi er en lille organisation med pt. 8 medarbejdere.

Sekretariatet varetager administration, økonomi, budget, planlægning, betjening af udvalg og kommission, folkeoplysning, kommunikation og formidling, borgerinddragelse og høringer med henblik på at forfatte et udkast til Grønlands kommende forfatning.

Der kan påregnes travlhed i visse perioder, hvorfor fleksibilitet og vilje til at samarbejde på tværs er påkrævet.

Vi tilbyder gode arbejdsforhold og et uformelt miljø med plads til forskellighed og gode ideer.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Karen Kiær Jakobsen tlf. +299 34 66 64, mobil nr. +299  55 54 88 eller kkja@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag den 9. oktober 2020
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart derefter.

Dato for tiltrædelse efter aftale.

 
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Grønlands Multi Rengøring
Grønlands Multi Rengøring
Nuuk
Kommune Kujalleq
Qaqortoq
Namminersorlutik Oqartussat
Nuuk