sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Uddannelse og -udviklingsansvarlig sygeplejerske, Akutområdet, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 10-02-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-02-2020
Suliffissamut ID normut: 330175047
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Stillingen som uddannelse – og udviklingssygeplejerske på Akutområdet er ledig pr. 1. april 2020 eller efter aftale. Stillingen er vagtfri og med en arbejdstid på 40 timer/uge.

Stillingen indeholder opgaver i relation til Akutområdets kvalitets- og udviklingsarbejde, som relaterer sig til de 4 specialer, der er i Akutområdet: OP, anæstesi/opvågning, intensiv og intermediær monitorerings afsnit.

Akutområdet deltager i planlægning af Kystkompetencekurserne, erhvervspraktikanters ophold på DIH, specialuddannelsernes praktikophold og introduktion af nyansat personale.

Uddannelse – og udviklingssygeplejerskens opgaver vil blandt andet være

 • Implementering af bæredygtige kompetenceudviklingstiltag i samarbejde med ledergruppen i Akutområdet
 • Udvikling af arbejdsgange i EPJ COSMIC
 • Vedligehold og udvikling af Akutområdets D4
 • Planlægning og afvikling af DIHs hjertestopundervisning
 • Samarbejde med diverse samarbejdspartnere om studerende og praktikanter

Vi tilbyder

 • En stilling med stor variation i opgaverne og mulighed for at både planlægge og give undervisning
 • En afdeling med kontinuerlig udvikling i arbejdsopgavernes art og omfang
 • Mulighed for faglig udvikling i forhold til arbejdsopgaverne
 • Et arbejdsmiljø med fokus på det gode samarbejde og at skabe resultater til gavn for patienterne
 • En god introduktion

Vi søger en kollega, som

 • Har erfaring indenfor Akutområdets arbejdsopgaver
 • Har interesse for og erfaring med klinisk uddannelse og undervisning
 • Har interesse for arbejde med administrative og planlæggende opgaver
 • Er engageret og god til at fastholde og implementere nye tiltag
 • Kan formidle et åbent og ligeværdigt tværfagligt samarbejde
 • Kan medvirke til personlig og faglig udvikling af personalet og uddannelsessøgende
 • Har pragmatisk holdning til hverdagen
 • Har sund og god humor

Kvalifikationer

 • Uddannet diplom – master eller kandidat eller lignende gerne inden for pædagogiske område eller andet relevant baggrund
 • Sygeplejerske med Grønlandsautorisation
 • Minimum 4 års klinisk erfaring

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-56

Ansøgningsfrist: 28 februar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende oversygeplejerske Arnaq Fleischer Hansen på Tlf.: (+299)34 44 07 efter kl. 8.30 (kl. 12:30 dansk tid). Mail: afha@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut