sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Psykiatrisk område Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 13-07-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-07-2020
Suliffissamut ID normut: 330283425
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vil du være med til at udvikle den psykiatriske sygepleje i Grønland?  - så er det dig vi søger.   

Psykiatrisk område Dronning Ingrids Hospital, Nuuk søger udviklings- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske pr 1. august 2020. 

Psykiatrisk område samler den læge og psykologfaglige, den ambulante og telepsykiatriske virksomhed i psykiatrien, en senge afdelingen (afd. A1) som er en akut modtageafdeling med 12 sengepladser, heraf tre i skærmet afsnit. Afdelingen modtager patienter fra hele Grønland i alle aldre. Personalegruppen består af ca. 20 medarbejdere; sygeplejersker, psykiatri- og sundhedsassister, samt pædagoger. Til afdelingen er knyttet en psykiatrisk terapi, hvor der er mulighed for at tilbyde patienter aktivitet og rehabiliterende forløb. En distriktspsykiatri hvor sygeplejersker og psykiatr assistenter tilbyder distriktspsykiatrisk forløb, primært for patienter med svær psykiatrisk lidelse. Psykiatrien modtager studerende og elever i praktik. 

Du vil i dagligdagen referere til Oversygeplejersken og have et tæt samarbejde med de to afdelings sygeplejersker i området, samt kliniske og -praktikvejledere i forhold til uddannelse af elever og studerende.  

Vi tilbyder:

 • En nyoprettet stilling med udfordringer og mulighed for faglig udvikling og selvstændighed
 •  En arbejdsplads med et engageret personale, der ønsker faglig udvikling
 • Et arbejde hvor udvikling og uddannelse i psykiatrisk sygepleje er et kerneområde
 •  Supervision og faglig sparring

Vi søger dig, der:

 • Uddannet og autoriseret sygeplejerske
 • Videreuddannelse på special-/ master- eller kandidat niveau
 • Erfaring fra ansættelse i psykiatrien.
 • Erfaringer fra udvikling og forbedringsarbejde i psykiatrien ”safe Wards og Sikker psykiatri” vil være en fordel.
 • Har engagement, vil og kan tage initiativ og ansvar for faglig udvikling
 •  En personlighed som er tillidsvækkende og respekteret,  
 • Evne til at være formidlende i skrift og tale i forhold til personale og patienter
 • Fokus på at udvikle et arbejdsmiljø, hvor motivation, faglighed trivsel og sikkerhed gør hverdagen og arbejdsmiljøet mere forudsigelig.

Om os:

 • Psykiatrien har landsdækkende ansvar

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde. 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl) 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-202 

Startdato: 1 august 2020 

Ansøgningsfrist: 20 juli 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ann Birkekær Kjeldsen på tlf. (+299) 547516 eller på e-mail: abkj@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(1).pdf
 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
RS Entreprenør ApS
Narsaq
Sarfalerisut ApS
Sisimiut
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen