sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmut Inuusuttut Inaannut forstanderi

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 01-12-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 12-12-2022
Suliffissamut ID normut: LJA-84304570
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Socialvæsen

Er du interesseret i et anderledes, udviklende og givende job med stor indflydelse, så er dette måske en stilling for dig.
 
Socialstyrelsen søger en kompetent og faglig dygtig person, forstanderstillingen i døgninstitutionen Inuuusuttut Inaat, med tiltrædelse 1. november 2022 eller efter aftale.
 
Vores tilgang er den anerkendende relations pædagogiske metode samt den Spædbarnsterapeutiske metode i arbejdet med børnene.

Inuusuttut Inaat har 3 selvstændige afdelinger med plads til i alt 19 beboere.

Inuusuttut inaat er normeret til: Forstander, souschef, kontorfuldmægtig og socialrådgiver. 1 rengøringshjælp, pedel, samt bådfører der er fælles for alle 3 afdelinger.

Familieafdelingen har plads til 9 børn. Afdelingen er normeret til 1 afdelingsleder, 7 pædagoger og 1 socialmedhjælper.
Børne- og spædbarnsafdelingen har plads til 5 børn. Afdelingen er normeret til 1 afdelingsleder, 4 pædagoger og 1 socialmedhjælper.
Afdelingen B-99 har plads til 5 børn. Afdelingen er normeret til 1 afdelingsleder, 4 pædagoger og 1 socialmedhjælper.

Vi tilbyder:

 • Samarbejde med en mangfoldig personalegruppe under kompetenceopbygning
 • Stor indflydelse på nye processer og egen hverdag
 • En arbejdsplads som vægter udvikling og uddannelse
 • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske og ledelsesmæssige arbejde
 • Sparring med Socialstyrelsen - særligt døgn- og visitationsafdelingen
 • Faglig sparring samt mentorordning med andre forstandere
 • Deltagelse i årlige forstanderseminarer og- konferencer
 Vi forventer at du:
 • Er uddannet pædagog eller har anden relevant social-/sundhedsfaglig uddannelse
 • Dokumenteret ledelseserfaring og kan uddelegere opgaver
 • Har indsigt i administration og økonomistyring
 • Kan bidrage til et positivt samarbejdsmiljø
 • Er nærværende, motiverende og robust
 • Har et positivt livssyn og kan skabe gode relationer ud fra en anerkendende tilgang
 • Gerne dobbelt sproget grønlandsk/dansk
 • Har lyst til at indgå i samarbejde med de øvrige selvstyreejede døgninstitutioner
 • Er indstillet på at indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med døgn- og visitationsafdelingen
 • Jordbunden, empatisk og har erfaring inden for døgntilbud til børn- og unge samt voksne med vidtgående handicap
 • Har kendskab til lovgivning
 Yderligere oplysninger
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Karina Ivalo Kleist telefon +(299) 34 69 54 eller på mail; kaik@nanoq.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Ansøgningsfristen er 12.december 2022

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia