sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

UNGECENTERET i Nuuk Søger en pedel./Nuummi INUUSUTTUNIK SULLISSIVIK Pedelissarsiorpoq

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 25-01-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-02-2023
Suliffissamut ID normut: 331475216
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet
Atorfiup taaguutaa: Pedel
Ilinniagaq:
Misilittakkat - Annertunerusumik: Altmuligmand
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale/ skrive
Grønlandsk Læse/ tale/ skrive

Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltning for Børn og Familie.

UNGECENTERET i Nuuk

Søger en pedel.

Stillingernes indhold:

Du kommer til at arbejde for Kommuneqarfik Sermersooqs Ungecenter, hvor du vil have ansvar for mindre vedligehold af Ungecenterets bygninger og hybler og dens inventar, samt ungecenterets hytter, biler og jolle.

 

Ungecenteret har flere afdelinger som er placeret på forskellige lokaliteter i Nuuk.

Vi forventer, at du er en energisk og positiv person, der stiller krav til dig selv om at levere godt arbejde.

 

Vi forestiller os at du har:

·      erfaring med tømmer- og VVS arbejde

·      kendskab til elektricitet

·      kørekort og gerne Erhvervs Duelighedsbevis, det er dog ikke en krav

 

Vi lægger desuden vægt på at du er:

 

·      stabil, ansvarsbevidst og fleksibel

·      godt til at tilrettelægge sin egen hverdag

 

Vi tilbyder:

Et job med en afvekslende hverdag og muligheder for selv at præge indholdet. 
Vi lægger vægt på at medarbejder få mulighed til at videreuddanne sig gennem deltagelse i relevante kurser.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Centerleder i Ungecenter Cecile Jerimiassen , tlf. +299 36 69 29 eller e-mail: ceje@sermersooq.gl

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.
Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 77-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia