sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Upalungaarsimanermut suliassaqarfimmi AC-fuldmægtigi/Siunnersorti

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 22-06-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 19-08-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-82288667
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Råstofområdet

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø søger en AC-fuldmægtig/Konsulent til beredskabsområdet.

Vi tilbyder en spændende og selvstændig stilling inden for et område af stor betydning. Du får vide rammer med plads til at udtænke nye ideer – og mulighed for at se at tingene lykkes. Derudover tilbyder vi gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Du bliver en del af en arbejdsplads med gode kollegaer og en uformel omgangstone. Samtidig får du masser af indsigt i en politisk organisation og er tæt på ledelsesniveauet.

Arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver kommer primært til at være inden for beredskabsområdet. Området omfatter udarbejdelse af lovgivning, tilsyn med de kommunale redningsberedskaber, sagsbehandling og formidling af oplysninger inden for beredskabsområdet. Du vil skulle udføre anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg på kommunernes brandstationer, og efter oplæring i sagsområdet vedr. eksplosive stoffer vil du også skulle udføre kontrolbesøg på sprængstofmagasiner og på byggepladser, hvor der anvendes eksplosivstoffer.

Du vil endvidere blive en del af sekretariatet for Beredskabskommissionen, som du vil være sekretærfunktion for. Beredskabskommissionen rådgiver Naalakkersuisut i spørgsmål om beredskabet i Grønland. Beredskabskommissionen indkaldes derfor også ved større ulykker og katastrofer. Beredskabskommissionens opgave er at tilvejebringer et fyldestgørende informationsgrundlag for Naalakkersuisut, samt samordne de involverede myndigheders aktiviteter i henhold til beredskabsplanen.

Departementet deltager også i Fagudvalget for Branduddannelsen og fører tilsyn med, at uddannelsesniveauet i de kommunale redningsberedskaber svarer til risikobilledet. Du kan forvente en hverdag præget af mange forskellige typer af opgaver, der ofte afhænger af, hvilke henvendelser, der kommer enten fra politisk side, borgerne, kommunerne eller virksomheder.

Vi forventer at du kommer til at arbejde med flere af følgende områder:

 • Oplysningsvirksomhed inden for beredskabsområdet
 • Udstedelse af tilladelser inden for sprængstofsområdet
 • Tilsyn og kontrolbesøg
 • Deltage i Fagudvalget for Branduddannelsen
 • Varetagelse af sekretærfunktion for Beredskabskommissionen
 • Deltage i planlægning og gennemførelse af diverse beredskabsøvelser
 • Sikre udarbejdelsen af diverse beredskabsplaner
Kvalifikationer
Vi ser gerne, at du har:
 • En relevant uddannelse indenfor eksempelvis samfundsvidenskab, katastrofe- og risikomanagement, politiet eller redningsberedskabet
 • Erfaring fra en offentlig forvaltning eller fra en rådgivende virksomhed, men det er ikke et krav
 • Interesse for og viden om beredskabsområdet generelt
 • Kendskab til og erfaring med krisestyring og sektoransvar
 • At du kan holde hovedet koldt og bevare overblikket i en kritisk situation
 • Gode evner for gennem samarbejde at nå solide og gensidigt acceptable resultater
 • Evne til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog
 • Stærke analytiske og kommunikative kompetencer, som du formår at kunne bringe i spil, når du understøtter ledelsen i opgaveløsningen. For at være succesfuld i dit job og tilføre værdi, skal du blandt andet kunne identificere, konkretisere og beskrive problemstillinger
 • Kendskab til grønlandske forhold og behersker grønlandsk
 • Lyst til både sagsbehandlings- og driftsopgaver samt udadvendte og udviklingsorienterede opgaver
Da en del opgaver består i at vejlede eller sågar kræve ændringer, er det af stor vigtighed, at du kan udvise venlig myndighed både i samtaler og på skrift.

Vi ser også gerne, at du:
 • Kan arbejde selvstændigt med mange forskelligartede opgaver
 • Tager initiativ og hjælper til fortsat at udvikle afdelingen
 • Har det godt med politisk opmærksomhed om de opgaver du løser
 • Er engageret, effektiv og har et godt humør.
En ansættelse vil være betinget af en sikkerhedsgodkendelse, og at den opretholdes under hele ansættelsesforholdet.

Kort om arbejdsstedet
Departementet består af ca. 40 medarbejdere, der er fordelt på fire afdelinger (Afdelingen for Service, Økonomi og Personale, Landbrug-, Selvforsyning- og Energiafdelingen, Natur- og Klimaafdelingen samt Miljø- og Beredskabsafdelingen) samt Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Under departementet hører desuden Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut) og Nukissiorfiit.

Du vil komme til at være en del af Miljø- og Beredskabsafdelingen, som betjener Naalakkersuisoq for Natur og Miljø. Afdelingen er normeret med en afdelingschef og 12 AC-fuldmægtige, hvoraf to varetager beredskabsområdet.

Arbejdspladsen er placeret i Nuuk. Byen byder på mange muligheder, herunder kulturhus, biograf, svømmehal, fitnesscentre, cafeer, restauranter og diverse foreninger. Naturen omkring Nuuk byder derudover både på skibakke og golfbane, samt mulighed for kajak, fiskeri, sejlads, vandring og en lang række andre fritidsaktiviteter.

Tiltrædelsestidspunkt
Tiltrædelsesdato er medio. september 2021 eller hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være Departementet for Forskning og Miljø i hænde senest den 19. august 2021 Samtaler afholdes løbende.

Ansøgning:
Ansøgning mærket ”AC-fuldmægtig/Konsulent beredskab” bedes sendt via nedenstående link.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Karen Anne Arleth på telefon +299 34 5465.

Du kan læse om Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgningen vedlagt CV, eksamensbevis med mere skal sendes via nedenstående link. Vi modtager ikke e-mails.

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia