sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Kommuneqarfik Sermersooq

Utoqqarnut tunngasunik suliassaqarfimmi innersuussisartoq suleqatissarsiorput /Visitatorer søges til ældreområdets visitation

Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 31-08-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-09-2023
Suliffissamut ID normut: 331576450
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Andet
Atorfiup taaguutaa: Visitationsmedarbejder, distriktspsykiatrien
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ældrearbejde
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Ældreområdet søger en dygtig og engageret visitator til ældreområdet, med tiltrædelse snarest muligt. Som en del af visitationen får du en spændende hverdag med alsidige arbejdsopgaver og med god mulighed for faglig og personlig udvikling.

Visitationen arbejder indenfor ældreområdet med visitering og bevilling af forskellige ydelser, blandt andet visitering til plejehjem, hjemmehjælp, trænings-og aflastningsophold. Afdelingen består p.t. af 3 medarbejdere, 2 visitatorer, samt en visiterende kontorassistent. I forbindelse med udviklingen i ældredemografien stiger behovet for visiteringer til ældre og derfor er vil den kommende visitator blive den 4. Stillingen er en fuldtidsstilling, med reference til fagchefen for ældreområdet.

Du kommer til at have et tæt samarbejde med dine kollegaer omkring visitering af de kommunale tilbud til vores ældre borgere. Derudover vil der være et tæt samarbejde med ældreområdets resterende afdelinger, blandt andet demenskoordinatorer og afdelingsleder for ældreområdet. Det er vigtigt at du motiveres af samarbejde med ældre og deres pårørende og trives i en hverdag med tværfagligt samarbejde.

Som en del af kommunens ældrepolitik arbejder vi med den rehabiliterende tilgang og støtter borgerne i at klare sig længst muligt i eget hjem. Vi arbejder kontinuerligt med udvikling af vores arbejdsgange og her vil du få rig mulighed for indflydelse på at give borgeren de bedste forudsætninger for deres fremadrettede livskvalitet og dagligdag.


Udover visitering til de kommunale tilbud for ældre, er visitatorerne også kontaktpersoner for færdigbehandlede borgere, som er indlagt på sundhedscentrene.


Stillingens indhold:

Ældreområdet søger en dygtig og engageret visitator, med tiltrædelse snarest muligt. Som en del af visitationen får du en spændende hverdag med alsidige arbejdsopgaver og med god mulighed for faglig og personlig udvikling. Som visitator skal du indgå i varetagelsen af visiteringer, samt de væsentligste arbejds- og ansvarsområder

·Arbejde og bevilge ud fra kommunens vedtagne kvalitetsstandarter, samt i henhold til gældende lovgivninger

·Sikre ensartet og professionel sagsbehandling

·Sikre borgernes retssikkerhed

·Medvirke til og tage ansvar for egen faglig udvikling

·Koordinere i mere komplekse sager

·Indhente relevante sundhedsfaglige og lægelige oplysninger

·Afholde samtaler med borgere og pårørende omkring visitering til de kommunale tilbud

·Løbende opfølgning og revurdering af borgere

Opgaverne løses i tæt samarbejde med ældreområdets øvrige afdelinger, Terapeutteam, sagsbehandlere, samt samarbejdspartnere under sundhedsvæsnet.


Vi lægger desuden vægt på:

  • Er uddannet sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut eller socialrådgiver eller anden sundhedsfaglig baggrund.
  • Har erfaringer indenfor ældreområdet
  • God til at samarbejde bredt
  • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
  • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
  • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
  • Arbejder selvstændigt og ansvarsbevidst
  • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
  • En fordel at tale og skrive grønlandsk og dansk


Vi tilbyder:

·Glade og dygtige kollegaer

·Et udfordrende job med mulighed for indflydelse på egne opgaver

·Samarbejde på tværs af kommunen og sektorer

·En spændende og åben arbejdsplads

·Et alsidigt job med mange udfordringer


Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Karen Lund Mølgaard, tlf. +299 368142 eller e-mail: klum@sermersooq.gl


Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.


Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.
Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.


Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger påwww.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.


Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 771-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.


Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.


Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.


Ansøgningsfrist: 21. september 2023

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia