sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Vi søger 2 Areal/Byggesagsbehandlere til vores arealadministration

Avannaata Kommunia

Ilulissat
Ikkunneqarpoq: 04-03-2021
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-03-2021
Suliffissamut ID normut: LJA-81789821
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Avannaata Kommunia Ilulissani Nunaminertalerisoqarfitsinnut 01.04. 2021 aallarnerfingalugu imaluunniit isumaqatigiissuteqarneq naapertorlugu Nunaminertalerinermut/Sanaartornermullu sullissisumik sulisussarsiorpugut.

 

Teknikkimut Ingerlatsiviup ataani Nunaminertanut Suliarinnittarnermut Immikkoortortaqarfimmi nunaminertanik/sanaartornermik suliaqassaatit. Suliat tungaasigut Nunaminertanik Suliarinnittarnermut immikkoortortami pisortamut attuumassuteqassaatit.

 

Avannaata Kommunia Ilulissani qitiusumik allaffissorfeqarpoq. Avannaata Kommunia 10.650-it missaannik innuttaqarpoq, taakkua illoqarfinni sisamani nunaqarfinnilu 21-ni siammarsimapput. Ilulissat ineriartorpoq, maannalu 2200 meterinik takitigisumik nutaamik mittarfiliortoqarpoq kiisalu hoteliliortoqarluni, Sikumut Illorsualiortoqarluni, Arsarnernut Illorsualiortoqarluni kiisalu siunissami qaninnermi nutaanik inissialiortoqassalluni.

Ilulissat Kangiata Sermersua nunarsuarmi tusaamaneqartoq Ilullissaniippoq, taanna UNESCO-p nunarsuarmi kingornussassanut allattorsimaffiutaaniippoq ukiullu tamaasa takornariarpassuit tassunngartarput. Seqineq kaaviinnartoq, qimussit, iluliarsuit, aalisarneq, UNESCO, imaq, immap sikua aamma arsarnerit tassaapput Nunatsinni kommunit avannarlersaata, Avannaata Kommuniata ilisarnaatai. Illoqarfik timersornerup kulturillu iluani peqatigiiffippassuaqarpoq, taakkualu ilagilersinnaavatit. Illoqarfimmi arlalinnik neriniartarfeqarlunilu caféeqarpoq.

 

Suliassat pingaarnerit

Nunaminertat pillugit suliani oqartussatut suliarinninneq, tassunga ilanngullugit:

· Nunaminertanik suliat tamaasa ataavartumik inissisimasut qinnuteqaateqarnermiit tamakkiisumik atuinissamut suliarinerat.

· Immikkut akuersissuteqarnerni sanilinik tamanullu tusarniaanerit kiisalu Sulianut Ataatsimiititaliamut tunngatillugu suliamik suliarinneq.

· Teknikerit suleqatigalugit, taakkununnga ilanngullugit kommunip ingerlatsinermut immikkoortui sisamat, taakkununnga ilanngullugit nunaqarfiit, suleqateqarneq.

· Sulineq pilersaarusiornermut allaffik qanimut suleqatigalugu ingerlasarpoq.

· Soorlu assersuutigalugu NunaGis/NIN-ip ineriartortinneqarneranik nunaminertanik suliassanik ineriartortitsinermut peqataaneq.

· Nunaminertat pillugit sanaartornermi sulianik suliaqartut siunnersornerat.

· Kommunemut pilersaarutinik suliaqarnermut peqataaneq.

· Suliat ingerlariaasaat pillugit angusaqarnerunissamut nutarsaanissamullu kiisalu toqqortuinermut peqataaneq.

· Innuttaasunik kiffartuussineq aamma ataatsimiititalianik sullissineq.

 

Qulaani taaneqartut atorfimmi qitiusumik suliassaassapput, taakkualu annertuumik ingerlatsivimmit tamarmit suliassaqarfiit akimorlugit suliniutinik suliassanik pisarput.

Piginnaasat kissaatigineqartut

Qinnuteqartut suliatigut pitsaasunik piginnaasallit aamma sanaartornermi ingeniøritut/sanaartornermi ilusilersuisutut/teknikeritut/nunamik uuttortaasutut imaluunniit illuliornerup sanaartornerullu iluani assiganik ilinniarsimasoq kissaatigaarput.

· Illuliornerup aamma nunaminertanut inatsit iluini misilittagaqartutit.

· Suliffimmit eqqaanartumit misilittagaqartutit imaluunniit ilinniakkamik naammasserlaajusutit pisortanik ingerlatsinermik soqutigisaqartorujussuusutit.

· Suliassanut tunngatillugu eqaassusermik takutitsissasutit.

· IT-mik atuisuulluartuuvutit, Officepakki, Mapinfo aamma NunaGis ilisimasaqarfigaatit.

· Qimasuuvutit anguniakkanillu siunertaqarputit.

· Allattariarsornermi, oqaluttariarsornermi titartaanermilu pitsaasunik piginnaasaqarputit.

· Marluinnik oqaaseqartuuvutit (kalaallisut/qallunaatut), kisianni tamanna piumasaqaataanngilaq.

· Suliffeqarfimmi politikkikkut aqunneqartumik sulerusupputi.

 

Piginnaasat

· Isumassarsiullaqqissuseq, nammineersinnaassuseq, peqqissaartuuneq, aaqqissuussaasumik suleriaaseqarneq kiisalu suliat tungaasigut ataatsimut isiginnissinnaassuseqarneq.

· Sulinermi avatangiisinut piumasaqaateqarfeqartumut ilaatigullu ulapaarfioqisumut ilanngussinnaavutit sulinermi ineriartornissamut periarfissaqarluartumut.

· Sulianut inunnunnut ataatsimut isiginnissinnaassuseqarput.

· IT-mik atuisinnaavutit aamma titartaanermut atortorissaarutinik il.il.

· Marluinnik oqaaseqartuusinnaavutit, kalaallisut aamma qallunaatut.

· Taamaattumik qinnuteqartup eqimattakkuutaarluni sulisinnaanera pingaartipparput, taassuma ingerlatsiviup sinnerani suliassat iluini piginnaasai.

· Pisuni ulapaarfiusorujussuarni eqqissisimasinnaavutit.

· Qiimasuuvutit, eqinnaatuuvutit aamma anguniakkanik siunertaqarputit.

 

Aningaasarsiat aamma atorfinitsitaanermi atugassarititaasut

Aningaasarsiat aamma atorfinitsitaanermi atugassarititaasut, taakkununnga ilanngullugit atorfininnermi aamma soraarnermi angalaneq kiisalu pequtit nuunnerat pissaaq piffissami atorfiniffiusumik Naalakkersuisut kattuffiullu isumaqatigiinniussisinnaasup akornanni isumaqatigiissut atuuttoq naapertorlugu.

Sulisutut inissamik innersuussisoqarsinnaavoq, taannalu malittarisassat atuuttut naapertorlugit akilerneqartassaaq.

Qaammatit pingasut misiligutaasumik atorfeqareernerup kingorna atorfinitsitaaneq pissaaq.

Atorfik pillugu

Atorfik nunaminertanut sanaartornermullu immikkoortortami aaqqissuussaanikkut inissisimavoq, tassani nunaminertanik allaffissornikkut aqutsineq aamma sanaartornermi sulianik suliarinninneq isumagineqartarpoq.

Teknikimut Ingerlatsivik maanna 21-nik sulisoqarpoq, taakkua tassaapput illussanik titartaasartut, ilusilersuisartut aamma teknikerit allat. Piffiit suliassaqarfiusut tassaapput Ilulissat aamma illoqarfiit Uummannaq, Upernavik aamma Qaanaaq nunaqarfiillu taakkununnga atassuteqartut.

Teknikimut Ingerlatsivik innuttaasunut inuussutissarsiortunullu attavqarpoq.

Pinerluuteqarsimannginnermut allagartaq

Atorfik una pinerluuteqarsimannginnermik allagartamik pissarsiniarnissamik piumasaqaatitaqarpoq. Inatsit naapertorlugu atorfinitsinneqarneq aatsaat aallartissinnaavoq, kommunip pinerluuteqarsimannginnermut allagartaq tiguppagu. Taamaattumik maluginiaqqussavarput atorfinitsitaaneq aatsaat pisinnaammat kommunip pinerluuteqarsimannginnermut allagartaq politiinit tiguppagu.

Piaarnerpaamik imaluunniit isumaqatigiissuteqarneq naapertorlugu atorfinitsitaaneq.

Paasissutissat sukumiinerusut Sanaartornermut pisortamut Mogens Holmegård Mortensenimut (+299) 38 7715-imut imaluunniit e-mail mhm@avannaata.gl saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput.

Qinnuteqaat

Qinnuteqaat ima nalunaaqutserlugu: ”Areal/Byggesagsbehandler til arealadministrationen i Ilulissat”, ilinniarsimanermut paasissutissanik, CV-mik aamma soraarummeersimanermut uppernarsaatinik kiisalu paasiniaaffigalugit attavigineqarsinnaasunik paasissutissanik ilalik Avannaata Kommunianut nassiunneqassapput, taakkulu kingusinnerpaanik

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen