sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Vi tilbyder et job, hvor du vil lære hele det psykiatriske sygdomsspektrum og følge patientforløbet fra indlæggelse til udskrivning og efterfølgende ambulant.

Styrelsen for sundhed og forebyggelse - Personaleadministrationen

Ikkunneqarpoq: 13-08-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-08-2019
Suliffissamut ID normut: 330072052
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Speciallæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Uklassificerede stillinger som reservelæge på Psykiatrisk område på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, er ledige til besættelse pr. 1. oktober 2019 og pr. 1. januar 2019. Vi foretrækker at du kan blive mindst 3 måneder hos os.

Vi har patienter fra hele Grønland

Psykiatrisk Område er normeret til tre overlægestillinger og tre reservelægestillinger. Vi behandler patienter fra hele Grønland under indlæggelse og ambulant – herunder har vi et stigende antal konsultationer med patienter og behandlere fra kystbyerne via Skype.

Vi har ni åbne sengepladser samt en skærmet enhed med tre sengepladser. Herudover har vi bl.a. også et distriktspsykiatrisk ambulatorium, et psykologisk ambulant tilbud, tilsynsfunktionen på somatiske afdelinger og mulighed for at komme i gang med forskningsaktiviteter.

 Du får et job med mange muligheder og erfaringer

  • Du bliver med det samme en vigtig del af et tværfagligt og tværkulturelt arbejdsfællesskab.
  • Du indgår i et tæt samarbejde med speciallægerne med der afsættes tid til faglig sparring hver dag.
  • Hos os følger du patienterne i hele forløbet fra indlæggelse til udskrivning og efterfølgende ambulant.
  • Ligeledes får du også egne ambulante forløb med patienter under supervision.
  • Endeligt er her mulighed for at, at du kan se børn og unge i samarbejde med én af vores børnepsykiatriske psykologer.

Du får altså mulighed for at lære hele det psykiatriske sygdomsspektrum og følge patientforløb, som reservelæger i Danmark meget sjældent får mulighed for.

Du har tilkaldevagt fra din bolig omtrent hver tredje dag. Dog er det ikke altid, at du bliver ringet op, da de fleste patienter indlægges i dagtimerne.

Vi er en afdeling med fokus på patienten og kerneydelsen

Du vil hurtigt opleve, at vores fokus ligger på kerneydelsen, som for os er at sikre den bedst behandling for hver enkelt patient. Det arbejder vi sammen om i en venlig og tværfaglig dialog. Vi opmuntrer til, at du påtager dig ansvar, og vi bakker dig op i alle opgaverne. Vi garanterer, at du bliver taget godt i mod og du vil føle dig hjemme og værdsat ved afdelingen.

Hvorfor vælge os

Reservelægerne har funktion både i sengeafsnittet, mulighed for egne ambulante patienter og vagtfunktion. Du står ikke alene, når du følger patienten fra indlæggelse til udskrivning og efterfølgende ambulant. Du kommer til at udvikle selvstændighed og ansvar i tæt samarbejde med kollegaer og speciallæger, med forskellige kompetencer.  Endvidere er der mulighed for at se børn og unge i samarbejde med én af vores børnepsykiatriske psykologer.

Du kommer til at arbejde med udredning, behandling og samarbejde med patienten, og hvor patientens netværk også er i fokus.

Der er et tæt samarbejde med speciallægerne med tid afsat til faglig sparring hver dag. Som forvagt har man tilkaldevagt fra hjemmet med en gennemsnitlig vagtbelastning efter normalt dagarbejde på 3 timer. Vi har ca. 4 indlæggelser per uge, heraf er de fleste i dagstid.

Psykiatrisk Område er godkendt som uddannelsesafdeling for KBU og psykiatrisk forløb for hoveduddannelse i Almen Medicin.

Nuuk en moderne by tæt på naturen

Som indbygger i Nuuk vil du hurtigt opleve, at naturen ligger for dine fødder. Her kan du vandre i fjeldet, sejle ind i fjorden eller mødes med os andre til crossfit eller kaffemik. Nuuk er en moderne by med både shopping, biograf, cafeliv og museer. Om vinteren bliver nordlyset en del af din hverdag, ligesom du også kan stå på både alpin- og langrendsski.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansættelses er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201908282

Ansøgningsfrist: d. 28. august 2019

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved konstitueret ledende overlæge Parnûna Heilmann på e-mail: PAHO@PEQQIK.GL eller telefon (+299) 34 45 72 efter kl. 13.00 dansk tid eller afdelingslæge Johannes Rasmussen på e-mail JORA@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Kenni Birk Andreasen på tlf. (+299) 34 46 86 eller på e-mail: KEBA@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffissat assigusut
Hotel Hans Egede
Nuuk
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen