sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Vikar sygeplejersker med psykiatrisk erfaring, Psykiatrisk afdeling I Nuuk, Grønland (23-507)

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ikkunneqarpoq: 24-09-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 17-10-2023
Suliffissamut ID normut: 331576220
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Sundhed
Atorfiup taaguutaa: Sygeplejerske
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Dansk Læse/ tale
Grønlandsk Læse/ tale

Har du lyst til at rejse med din uddannelse og har du erfaring fra psykiatrien? Så har du nu mulighed for en oplevelse for livet ved at booke dig til et vikariat på eneste psykiatriske afdeling i Grønland.  

Der er nu åbent for at søge vikariat i 2024. Vi søger en sygeplejerske til perioden:

 • 5. januar 1. april 2024
 • 1. april – 1. juli   2024  

Afdelingen ligger i tilknytning til psykiatrisk område, der har til huse på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk . Afdelingen har plads til 12 patienter her af 3 pladser i et skærmet afsnit.

Vi modtager patienter fra hele Grønland og dækker alle aldre og specialer. Vi er 22 sygeplejersker assistenter pædagoger og terapeuter

Vi arbejder tæt sammen med læger og socialrådgiver. Patienterne henvises til os med henblik på udredning, behandling pleje og rehabilitering. Et indlæggelsesforløb kan vare måneder. 

Afdelingen har en miljøterapeutisk tilgang til patientbehandlingen og arbejder med kontaktperson- og kontaktlægeordning, jeg-støttende sygepleje, relationer og netværk. Vi arbejder med sikkerheden i fokus BVC scorer mestings- og skærmnings planer.Vi mødes dagligt til sygeplejekonference har ugentlig undervisning og månedligt supervision. Behandlingsforståelsen tager udgangspunkt i en bio-psyko-social forståelsesmodel.

Vi anser det tværfaglige samarbejde væsentligt og nødvendigt. Vi arbejder med sygeplejedokumentation i et elektronisk patientjournalsystem.

Vi tilbyder:

 • God introduktion, gode kolleger og et arbejdsklima i udvikling
 • 3 måneder hvor du bliver en del af dagligdagen og de sygeplejefaglige udfordringer vi løser på Psykiatrisk Afdeling i Nuuk
 • Supervison, undervisning
 • Mulighed for at opleve den arktiske natur i din fritid
 • Nærværende og tilstedeværende ledelse

Vi søger dig, der:

 • Har erfaring eller interesse for psykiatrisk sygepleje
 • Er kvalitetsbevidst og engageret
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Har gode samarbejdsevner og lyst til at lære fra sig
 • Er god til at skabe relationer

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

se stillingsopslaget her og søg online:

https://gjob.dk/sog-job/?page=details&VID=23-507

Startdato: 5. januar 2023

Ansøgningsfrist: 27. november 2023 (se bort fra ansøgningsfristen andetsteds i denne annonce)

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Sygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen på tlf. (+299) 547516 eller på e-mail: abkj@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@peqqik.gl

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia