sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Vikariat som regionslæge i Ilulissat er ledig snarest fra 1. september 2018 og ½ år frem.

Ilulissat Regionssygehus

Ikkunneqarpoq: 10-08-2018
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-08-2018
Suliffissamut ID normut: 329860393
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Atorfiup taaguutaa: Speciallæge
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Er du læge med bred medicinsk erfaring som fx inden for almen medicin og har lyst til at indgå i et dynamisk og alsidigt klinisk team, så er her chancen. Du skal starte 1.9.18 eller snarest derefter og stillingen varer indtil 1.3.19 eller efter nærmere aftale. 

Man er læge for samtlige områdets beboere, uanset om de bor i by eller bygd. Arbejdet udføres i et tæt samarbejde imellem læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og det lokale personale inkl. tolke. 

Størstedelen af lægernes arbejdstid går med almen medicin i ambulatoriet, og der er daglig adgang til laboratorium og røntgen. Distriktets funktion på det kirurgiske område vil sædvanligvis indskrænke sig til mindre gynækologiske indgreb (udskrabning og biopsi) og kirurgia minor. Der er ingen krav om kirurgiske færdigheder. Man hjælper hinanden, får oplæring og har bagvagter i Nuuk til at konferere med. 

I Ilulissat er sygehuset meget smukt beliggende på et lille næs ved indsejlingen til byens havn. Der er et smukt patienthotel og sygehuset er løbende renoveret og udvidet. I 2003 blev to moderne operationsstuer opført og i 2012 en tilbygning med nye konsultationslokaler og personale-/undervisningsrum. 

Sygehuset i Ilulissat er regionssygehus for region Avannaa. Regionen dækker et areal på ca. 550.000 km2 og har ca. 12.000 indbyggere fordelt på 4 byer og 21 bygder. Ilulissat sygehuset har 23 sengepladser til alle patient-kategorier. De fleste patienter færdigbehandles her, resten overflyttes til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk evt. til Rigshospitalet i Danmark. Der er 5 læger og en ledende regionslæge ansat. 

Overlægerne på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk og rejsende speciallæger f.eks. indenfor specialerne øjen-, ØNH- og dermatologi er tætte samarbejdspartnere. 

Du kan læse mere om ansættelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk, hvor du også kan læse om organisationen og om andres oplevelser med at bo i Grønland. Hvis du har lyst til at se billeder og læse mere om Ilulissat se: http://www.greenland.com/da/destinationer/nordgroenland/ilulissat/ 

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation. 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse. 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst. 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet. 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  

Ansøgningsfrist: d. 21. august 2018 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Peter Vedsted på telefon +299 56 21 55 eller på e-mail VEDS@PEQQIK.GL 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på tlf. +299 34 34 43 82 eller på e-mail: jelb@PEQQIK.GL 
 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

 

 

 

 

 

 

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia