Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Udviklings- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

04-08-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 27-08-2019
Suliffissamut ID normut: 330052863
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Vil du være med til at udvikle psykiatrien i Grønland? Så er det måske dig vi søger!

Psykiatrisk område på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger en Udviklings- og uddannelsesansvarlig sygeplejerske pr 1. oktober 2019.

Psykiatrisk afdeling (afd. A1) er en akut modtageafdeling med 12 sengepladser, heraf tre i skærmet afsnit. Afdelingen modtager patienter fra hele Grønland i alle aldre. Personalegruppen består af ca. 20 medarbejder, sygeplejersker, psykiatri- og sundhedsassister samt pædagoger. Afdelingen modtager studerende og elever i praktik.

Du vil i dagligdagen referere til ledende oversygeplejerske for området.

Psykiatrisk område består foruden sengeafdelingen af et psykiatrisk ambulatorium med læger og psykologer der også er tilknyttet afdelingen, en distriktspsykiatri, psykiatrisk terapi og en socialrådgiver funktion. Psykiatrisk område har landsdækkende funktion.

Vi tilbyder:

  • En stilling med udfordringer og mulighed for faglig udvikling og selvstændighed
  • En arbejdsplads med et engageret personale, der ønsker faglig udvikling
  • Et arbejde hvor udvikling af og uddannelse i psykiatrisk sygepleje er et kerneområde
  • Supervision og faglig sparring

Vi søger dig som er uddannet og autoriseret sygeplejerske. Vi forstiller os, at du har en videreuddannelse på special-/ master- eller kandidat niveau, samt erfaring fra ansættelse i psykiatrien. Erfaringer fra forbedringsarbejde i psykiatrien ”Safe Wards og Sikker Psykiatri” vil være en fordel.

Vi ser gerne, at du har

  • Engagement, og at du vil og kan tage ansvar for faglig udvikling
  • En personlighed, som er tillidsvækkende, respekteret og fremmende for de gode relationer
  • Evne til at være formidlende i skrift og tale i forhold til personale og patienter
  • Fokus på at udvikle et arbejdsmiljø, hvor motivation, faglighed trivsel og sikkerhed gør hverdagen og arbejdsmiljø mere forudsigelig.

Dronning Ingrids Hospital er et moderne hospital, der består af fire områder: psykiatrisk, medicinsk, kirurgisk og akutområde, der udover patientbehandling har en vejledende funktion i forhold til de 5 sundhedsregioner i Grønland.

Du kan læse mere om psykiatrien HER:

http://www.gjob.dk/Sundhedsvæsenet/Ansat-på-DIH/Psykiatrisk-område

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201907235

Ansøgningsfrist: d. 27 august 2019

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen på Tlf. +299 34 4812 eller på +299 547516, alternativt på e-mail: abkj@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personaleafdelingen på e-mail personale@peqqik.gl

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.