Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Bioanalytiker, Tasiilaq, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

10-07-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 31-07-2019
Suliffissamut ID normut: 330058045
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Ingeniøri & pinngortitalerineq, Allat
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Forskning og udvikling), Ikke angivet (Ingeniør og naturvidenskab), Ikke angivet (Land-, skov- og havebrug), Ikke angivet (Energi), Ikke angivet (Pleje og omsorg)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Trives du med ordentlighed og en hverdag hvor du har tid til at fuldføre dine opgaver?

Lige nu søger vi en bioanalytiker i Tasiilaq. Der er tale om en fastansættelse, men et vikariat kan også komme på tale.

På laboratoriet ved sundhedscenteret i Tasiilaq er der ansat en bioanalytiker.

Som bioanalytiker ved sundhedscenteret i Tasiilaq vil dine opgaver hovedsagelige være almindelige kliniske biokemiske opgaver, indenfor hvad apparaturet tillader.

Desuden skal der tappes bloddonorer og laves forligelighedsprøver.

Arbejdet sker i tæt samarbejde med det øvrige personale ved sundhedscenteret.

Ønskede kvalifikationer:

  • Uddannet bioanalytiker, og gerne med erfaring
  • Fleksibilitet og selvstændighed
  • Gode samarbejdsevner – også på tværs af faggrænser
  • Rolig og velafbalanceret

Vi kan tilbyde:

  • Et spændende og udfordrende arbejde
  • God introduktion
  • Tæt samarbejde med personalet på sundhedscentrene
  • Et godt friluftsliv

Sundhedscenteret i Tasiilaq har 19 sengepladser med patienter i alle kategorier.

I Sundhedscenteret er der, sengeafdeling, ambulatorium, lægekonsultation, jordemoderkonsultation og sundhedspleje.

Tasiilaq ligger på Grønlands østkyst lige syd for polarcirklen på højde med Island. Der bor ca. 3000 mennesker i distriktet, hvor af 1.900 bor i byen og 1.100 bor i de fem tilknyttede bygder.

I byen møder du den oprindelige østgrønlandske kultur, hvor fangst og fiskeri stadig er en del af kulturen. Området er præget af bjerge, og naturen er meget storslået og smuk, og giver rig mulighed for at dyrke skiløb, hundeslædekørsel, vandreture, bjergklatring, fiskeri og sejlads.

Du kan læse mere HER 

Tiltrædelse: d. 15. august 2019 eller efter aftale.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201907244

Ansøgningsfrist: d. 31. juli 2019

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske John Christensen på tlf.: (299) 98 12 11 eller på e-mail: JHR@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Erik Egede på tlf. +299 34 46 81 eller på e-mail: EREG@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.