Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sundhedsassistent, Maniitsoq Sundhedscenter, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

11-09-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 01-10-2019
Suliffissamut ID normut: 330088115
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq, Isumaginnittoqarfik
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed), Ikke angivet (Socialvæsen)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Brænder du for de nære patientforløb? Trives du i et mindre team? Læs mere her! Vi søger dig som er loyal og har gode samarbejdsevner.  

Ved Maniitsoq Sundhedscenter er der en stilling som sundhedsassistent ledig. Stillingen er på 40 timer i skiftende vagter på sundhedscenterets sengeafdeling.

Maniitsoq Sundhedscenter er en del af sundhedsregion Qeqqa og har omkring 55 ansatte. Den lokale ledelse på Maniitsoq sundhedscenter samarbejder med regionsledelsen, som fysisk befinder sig i regionssygehuset i Sisimiut.

Sundhedscenterets sengeafdeling har plads til 18 indlagte patienter i alle aldre med forskellige sygdomsmønster - medicinske og kirurgiske patienter, ligesom der også med mellemrum er psykiatriske patienter indlagt.

Personaleteamet består som hovedregel af 5 sygeplejersker, 4 sundhedsassistenter og 5 sundhedshjælpere.

Vi lægger stor vægt på, at plejen af og omgangen med vores patienter, indeholder værdier, såsom respekt, nærvær, anerkendelse og tillid.

De samme værdier præger vores omgang med hinanden på sundhedscenteret.

Vi vægter fokus på arbejdsmiljø og har flere personaleaktiviteter i løbet af året for at styrke sammenholdet.

Der udover vægter vi grøn omstilling og arbejder kontinuerligt på grønne og bæredygtige løsninger.

Maniitsoq Sundhedscenter har en 0-tolerence i forhold til brug af hash og misbrug af alkohol.

Arbejds- og ansvarsopgaver

  • Grundlæggende pleje-omsorgsopgaver og praktisk bistand
  • Støtte til patient aktiviteter
  • Medicin dosering
  • Undervisning af elever og medhjælpere
  • Information / kommunikation mellem beboere og pårørende
  • Kvalitetssikring af pleje, omsorgsaktiviteterne indenfor eget kompetence område

Kvalifikationer vi forventer fra dig

  • Du er uddannet som sundhedsassistent
  • Du er god til at igangsætte og motivere
  • Du er omstillingsparat
  • Du er dobbeltsproget grønlandsk og dansk

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her:

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem:

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201909327

Tiltrædelse: d. 1. december 2019 eller efter aftale.

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved sundhedscenterleder Dorte Vangsø Simonsen DOSI@PEQQIK.GL eller på tlf.: +299 81 61 39 eller til daglig leder i sengeafdelingen sygeplejerske Anika Grønbæk anrg@peqqik.gl eller på telefon +299 816130

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.