Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Sygeplejerske til Intermediær Monitorerings Afsnit (IMA), Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

30-03-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-04-2020
Suliffissamut ID normut: 330241711
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Sygeplejerske til Intermediær Monitorerings Afsnit (IMA), Nuuk

Kan du holde hovedet koldt, hjertet varmt og brænder du for at arbejde med medicinske patienter i et alsidigt og spændende afsnit?

Så kan du forvente et spændende arbejde i et dynamisk team, hvor du er med til at præge hverdagen.

Intermediær Monitorerings Afsnit (IMA) har seks monitorerede sengepladser og ligger i forlængelse af Intensiv Afdelingen på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Vi monitorerer observationskrævende medicinske patienter. Patienter med behov for telemetri monitoreres ligeledes i afsnittet. Afsnittet er foruden monitoreringsafsnit også bufferenhed for de medicinske stamafdelinger. Afsnittet hører lægefagligt under det medicinske område og sygeplejefagligt under akutområdet.

Vores vagter planlægges så vidt muligt ud fra ønsker med gennemsnitligt 8 – 10 vagter over 4 uger (aften-/nattevagt, samt weekendvagt hver anden weekend).

Der vil også være mulighed for at arbejde på nedsat tid.

Fastansættelse er at foretrække, men vi modtager også gerne din ansøgning hvis du søger vikariat af minimum fire måneders varighed. Ved fastansættelse ydes et attraktivt månedligt tillæg på mellem 3.400 kr. og 4.700 kr. afhængig af din anciennitet.

Kvalifikationer

  • Medicinsk eller kardiologisk erfaring er en fordel
  • IT på brugerniveau

Hvem er du?

  • Tænker positivt og helhedsorienteret
  • Kan strukturere og bevare overblikket
  • Åbensindet, engagerende og gode kommunikative evner
  • Selvstændig og effektiv

Hvem er vi?

Du møder dygtige og passionerede kollegaer, som får ting til at lykkedes. Vi er et team med engagement og passion. Faglig udvikling, fleksibilitet og patientfokus er nøgleord i afdelingen. Vi arbejder med et bredt spektrum af diagnoser og behov, så du får brugt hele din faglige palet.

Nuuk

Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om sommeren kan du opleve midnatssol, mens vandring, sejl- og fisketure populært.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-115 

Tiltrædelse: 1 maj 2020

Ansøgningsfrist: 21 april 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Afdelingssygeplejerske Karina Lassen på tlf. (+299) 34 48 98 eller på e-mail: KLAS@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på email: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.