Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Jordemoder til Nordgrønlands Jordemoderteam, Ilulissat, Grønland

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelsen - Personaleadministrationen

12-08-2020
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 31-08-2020
Suliffissamut ID normut: 330328216
Suliassaqarfik: Peqqinnissaq
Misilittakkat - Annertunerusumik: Ikke angivet (Sundhed)
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Kallaallisut Atuarneq/ oqalunneq

Jordemoder til Nordgrønlands Jordemoderteam, Ilulissat 

– stillingen hvor du skaber gode forløb for gravide og deres familie 

Vi tilbyder en helt fantastisk mulighed for en hverdag med spændende ansvar og medindflydelse på egne opgaver som jordemoder. Du bliver jordemoder for Nordgrønland! Der er tale om en fast stilling så I bliver tre jordemødre med start fra 1. oktober 2020 eller snarest derefter. 

Jobbet

Som jordemoder på Ilulissat Regionshospital varetager du selvstændigt svangreomsorgen, fødselshjælp og barselspleje, og du deltager i tværfaglige forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter. Du er med til at visitere, så risikofødsler betjenes på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. De gravide, der er planlagt til at skulle føde i Ilulissat kommer fra hele Nordgrønland (Region Avannaa og Disko). Du indgår i det samlede jordemoderteam og arbejder tæt sammen med læger og andre grupper. 

Kvalifikationer

  • Du skal have erfaring med svangreomsorg og kunne vejlede andre i det.
  • Du skal have god erfaring som jordemoder og selvstændigt kunne varetage fødsler.
  • Du skal kunne indgå aktivt i et tværfagligt team med egne opgaver.
  • Det er en fordel at du har erfaring med graviditetsscanning.
  • Det er ikke et krav du er dobbeltsproget, men er en fordel.

Vi søger dig, der er:

  • Fagligt engageret, rolig, effektiv og ansvarsbevidst
  • Fleksibel og pragmatisk, forstående og med gode samarbejdsevner
  • Gode kommunikative evner og evnen til at lytte og finde løsninger

Om os:

  • Du bliver en del af et velfungerende team, der med fleksible, pragmatiske og gode ideer vil skabe et engageret og positivt arbejdsmiljø.
  • Vi hjælper alle hinanden og vægter det trygge og sociale kollegaskab højt.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse. 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig. 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl:

http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20-271 

Startdato: 1 oktober 2020 

Ansøgningsfrist: 31 august 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionslæge Peter Vedsted på tlf. (+299) 56 21 55 eller på e-mail: VEDS@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

file:///C:/Users/b008515/Downloads/Organisationsplan_shv_2020%20(24).pdf 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.