Produktionsassistent

Nuuk Glasfiber & Malerservice ApS

Nuuk
28-07-2022
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 21-08-2022
Suliffissamut ID normut: 331169030
Suliassaqarfik: Assassorluni sulineq & sanaartorneq
Misilittakkat - Annertunerusumik:
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Tuluttut Atuarneq/ oqalunneq
Attaveqarfissamut paasissutissat

Nuuk Glasfiber & Malerservice ApS

Asbjørn Christiansen
Pukuffik 4
Oqarasuaat +299552560

Overskrift…


Jolleproduktion

Nuuk Glasfiber & Malerservice ApS 

  • Udvikling, kvalitetssikring og dokumentation i jolleproduktion
  • Planlægning af opbygning af Glasfiberjolle.
  • Varetagelse af daglig produktion joller

Noget om arbejdet (selvstændigt, udfordrende…)…

Kvalifikationer
  • Erfaringer fra anden produktionsform
  • Erfaring med EDB 
  • Kendskab til produktionsprocedyrer
  • Arbejdstiden er 40 timer pr. uge.

Løn og ansættelsesforhold:
(Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.)

Bolig
(Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.)

Ansøgningsfristen er d. 8.06.2022

Ansættelsessamtaler forventes afholdt hurtigst muligt.

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte: Helga Stender mobil/tlf, 552560  e-mail ngm@ngm.gl) (Ønsker du yderligere information om Grønland, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under rekruttering.)