Vectrus Services A/S

Laboratorietekniker, Pituffik Space Base

Vectrus Services A/S

Pituffik, Thule Air Base
30-08-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 28-11-2023
Suliffissamut ID normut: 331576404
Suliassaqarfik: Allat
Misilittakkat - Annertunerusumik: Prøvetagninger
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq
Tuluttut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq
Attaveqarfissamut paasissutissat

Vectrus Services A/S

Thomas Fejfer
Bygningsnr. 274
Oqarasuaat +45 25168006

Laboratorietekniker, Pituffik Space Base

Vectrus Services A/S yder service, drift og vedligehold af Pituffik Space Base, Grønland, og søger en laboratorietekniker til udrejse hurtigst muligt.

 

Arbejdsopgaver

 • Prøvetagning, laboratorietest og analyse af drikkevand, flybrændstof og spildevand, samt lejlighedsvis analyse af kedelvand, fjernvarmevand og glycol.
 • Forefaldende miljø/arbejdsmiljøanalyser vedrørende stråling, affald, stormvand, jord m.v.
 • Forsendelse af prøvemateriale til ekstern analyse
 • Udarbejdelse og vedligehold af analyseplaner
 • Rapportering, dokumentation og evaluering af testresultater
 • Opdatering af miljøplaner og analyseplaner
 • Kontrol og kalibrering af måleudstyr
 • Overvågning af laboratorielagre og bestilling af varer efter behov
 • Kommunikation med interne afdelinger og eksterne laboratorier vedrørende prøveforsendelser
 • Kontakt til Fuels Supervisor vedrørende flybrændstof og tankskibsoperationen
 • Kontakt til relevante afdelinger vedrørende prøvetagning og planlægning af særlige opgaver
 • Korrespondance med US Space Force indenfor de nævnte ansvarsområder
 • Træffe beslutninger inden for egne ansvarsområder i relation til daglig drift og systemer
 • Krydstræning i overensstemmelse med afdelingens behov
 • Ansvarlig for at observerede afvigelser rapporteres til nærmeste leder
 • Opdatering af diverse uddannelsesmateriale

Kvalifikationer og erfaring

 • Uddannelse indenfor prøvetagning og analyse, såsom laborant, laboratorie tekniker el.lign.
 • Praktisk erfaring med prøvetagning og analyse er en fordel
 • Administrativt kompetent
 • Kursus i prøvetagning og analyse af luftbårne asbestfibre er en fordel
 • Kursus i ioniserende og ikke-ioniserende stråling er en fordel
 • Engelsk i skrift og tale.
 • Kørekort B.

Dansk statsborgerskab, samt kørekort, kræves for ansættelse på basen

Ring til Rekrutteringsafdelingen hos Vectrus Services på telefon +45 2516 8006 og få nærmere detaljer om stillingen og ansættelsesforhold. Send din ansøgning med CV og kopi af relevante uddannelsesbeviser på nedenstående link