Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfimmi, Ilisimatusarfiup ilinniartitaanermut immikkoortortaani, adjunkt-itut atorfiit ph.d.-mut sammisortallit marluk, siulleq kalaallisut atuartitsineneq, aappaatut pinngortitalerinermut atuartitsineq inuttassarsiorpagut

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
24-07-2019
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-08-2019
Suliffissamut ID normut: LJA-74543874
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Iliniartitsinermik Ilisimatusarfimmi Adjunktitut atorfiit marluk, kalaallisut atuartitsinermi pinngortitalerinermilu ukiut arfinillit angullugit sulisussanik,inuttassarsiorneqarput.

Atorfik katigussatut atorfiuvoq, tassa ilinniartitsisutut sulinerup saniatigut ph.d-mut ilinniarnissamik piumasaqaatitaqarluni. Adjunktutit ph.d-talimmik atorfeqarniaraanni piumasaqaataavoq ph.d-mut ilinniarnissamut piumasaqaatit naammassisimanissaat.

Ilinniarnerup annersaa Ilinniartitaanermut Ilisimatusarfanni ingerlanneqassaaq, aammali Ilisimatusarfimmi ilinniarfinni attuumasssuteqartuni ingerlasassalluni.

Ph.d-mik ilinniarneq makkunannga imaqarpoq: Siunnersorneqarluni ilisimatusarneq namminersuu-tigisaq ph.d-mi sammisamut allaaserisaq tunuliaqutigalugu; pikkorissarnernut peqataanerit            30 ECTS pointinut naapertuuttut; atuartitsineq allatullu ilisimasanik siaruarterineq; Ilisimatusarfiup ilisimatuutut misissuinernik suliaani peqataaneq; Nunani allani ilisimatuutut misissuinerni peqataaneq.

Nalileeriaatsit
Qinnuteqartut ataatsimoortumik nalilerneqassapput, makkua tunngavigalugit:

  • Qinnuteqartut sammisami piginnaasai, tassani ilaalluni karakteerit agguaqatigiissinnerat.
  • Ph.d-mi sammisap pitsaassusaa, tassani ilaallutik siunertaq periuserlu allaaserilluakkat.
  • Ph.d-mik suliamik aaqqissuussilluarneq aqutsilluarnerlu sammisap pitsaassusaanik nunarsuarmioqatigiinnullu naapertuuneranik qulakkeerinnittut.
  • Sammisap Kalaallit Nunaanni Nunanilu Issittuni ilisimasanik piorartitsinermut sunniutai.
  • Aammattaaq piumasaqaataavoq takussutissaqassasoq Kalaallit Nunaanni ilisimatuutut misissuinernut attuumassuteqarneq.
Naatsorsuutigineqarportaaq qinnuteqartut Kalaallit Nunaanni Nunanilu Issittuni inuiaqatigiinnut /humanistiskimut/peqqinnissamullu tunngasunik ilisimatusarnernik ilisimasaqassasut, aammalu Kalaallit Nunaata Nunallu Issittut iluini misissuinernik ilisimasaqarneq iluaqutaassaaq.

Qinnuteqartumut piumasaqaatit

Qinnuteqaat ilanngussallu tamaasa pdf-fil-imut ataatsimut katersorneqassapput. Qinnuteqaat ataaseq arlalinnik fil-italik akuerineqarnavianngilaq. Ph.d-mut ilinniarnissamut qinnuteqaatip imarissavai qinnuteqarnermut immersugassaq immersoriigaq: Immersugassaq aaneqarsinnaavoq uani http://da.uni.gl/uddannelse/phd.aspx

Eqqumaffigissavat CV paasissutissanik makkuninnga imaqassammat:
Ilinniarsimaneq
Massakkumut kingullertigullu atorfigisat
Misissueqqissaarnermut piginnaasaq

Aqqutissiuussisuunermut saqqummiussassat makkuninnga imaqassapput:
Ukiumi matumani ukiunilu sisamani kingullerni ph.d-mik sammisaqarnermi saqqummiussanut innersuussinerit. (saqqummiussat nassiunneqassanngillat).

Aningaasanut missingersuusiorneq tamakkiisuullunilu paasiuminartuussaaq, imarissallugillu sammisamut aningaasartuusissat tamakkiisut, tassunga ilaallutik akissarsianut aningaasartuutit.
Angalanissanut pisariaqartunut aningaasartuutissanut missingersuut.

Naliliineq atorfinitsitseriaaserlu.

Qinnuteqaatinut takkuttunut naliliisussanik suliamut ilisimasaqarluartunik suleqatigiissitalior-toqassaaq maleruagassat atuuttut naapertorlugit. Piffissap qinnuteqarfissap naareernerani qinnuteqartut naliliisussat katitigaanerinik ilisimatinneqassapput. Naliliisussat qinnuteqaatit takkuttut suliarissavaat tamatumalu kingorna immikkoortortap pisortaanut innersuussissallutik. Qinnuteqaatit saqqummiunneri tunngavigalugit suliarineqartarput. Tassa imaappoq, qinnuteqarnis-samut killiliussap naareernerani suliarinninnerullu nalaani qinnuteqartumut paasissutissanik allanik piniartoqarsinnaanngilaq – aamma qinnuteqaat piumasaqaatit atorfimmik inuttassarsiuinermi allassimasut naapertorlugit tamakkiisuunngikkaluarpat. Piffissap qinnuteqarnissamut killiliussap naareernerani paasissutissanut ilassutissanik nassitsisoqarsinnaanngilaq.

Ph.d-mik ilinniarnermut paasissutissat Ilisimatusarfiup Ph-d-mut ilinniarnissamut maleruagassiaani atuarneqarsinnaapput www.uni.gl

Ilisimatusarfimmut tunngasut

Ilisimatusarfik, Nunatta Universitetia 1987-imi pilersinneqarpoq. Ilisimatusarfik sisamanik institutteqarpoq: Kulturimut, Oqaatsinut Oqaluttuarisaanermullu Institutti, Inuiaqatigiilerinermut, Aningaasaqarnermut Tusagassiuuteqarnermullu Institutti, Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik kiisalu Peqqissaaneq Peqqinnerlu pillugu ilisimatusarnermut Institutti. Instituttit tamarmik kandidat-imut bachelorimullu ilinniarfiusinnaapput.

Ilisimatusarfik ilisimatusarnermik ilinniartitsinermillu pingaartumik Qallunaat Nunaannik Nunanillu Avannarlernik kiisalu Europap sinneranik Amerikamillu avannarlermik suleqateqarpoq.
Ilisimatusarfimmi atuartitsineq qallunaatut, tuluttut kalaallisullu ingerlanneqarsinnaavoq.


Paasissutissat annertunerusut qinnuteqaammillu nassitsineq

Atorfimmut paasissutissat annertunerusut pillugit immikkoortortami pisortaq Britta Lohmann attavigineqarsinnaavoq + 299 38 57 02-mut

Ilisimatusarfik pillugu.
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – issittumi universitetiuvoq nunarsuup ilaani pilertortumik ineriartorfiusumi nutaanik ilisimasaqalerfiusoq nutaaliorfiusorlu.
 
Ilisimatusarfik sisamanik instituteqarpoq.  
  • Kulturimik, Oqaatsinik Oqaluttuarisaanermillu Ilisimatusarfik
  • Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik ilinniartitsisunngorniarfittaqarlunilu meeqqat atuarfianni ilinniartitsisunut ilinniaqqiffissartalik
  • Peqqissaanermik Ilisimatusarfik peqqissaasunngorniarfittalik
  • Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik


Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.