Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Avatangiisinut Upalungaarsimanermullu Immikkoortortaqarfimmut suleqatissaq pissutsinut aalajaatsuusoq aamma tunniusimasoq

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
30-08-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 22-09-2023
Suliffissamut ID normut: LJA-85062433
Suliassaqarfik: Aatsitassanut suliassaqarfik

Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi Avatangiisinut Upalungaarsimanermullu Immikkoortortaqarfimmut suleqatissaq pissutsinut aalajaatsuusoq aamma tunniusimasoq

Avatangiisinut Upalungaarsimanermullu Immikkoortortaqarfik ataatsimik suleqatissamik pikkorissumik tunniusimasumillu, ajornanngippat immikkoortortaqarfimmi upalungaarsimanermut suliassaqarfimmi misilittagalimmik , AC-fuldmægtigitut, immikkut ittumik siunnersortitut imaluunniit allarluinnarmik taaguutilimmik suleqatissamik pissarsiorpoq. Upalungaarsimanermut suliassaqarfimmi soqutiginninnerit pingaaruteqarpoq, ilinniarsimassutsernut tunuliaqutit nikerarsinnaapput, illit piginnaasatit atorfimmut naleqquppata.

Nunap upalungaarsimanikkut ineriartornerata, pinaveersaartitsilluni upalungaarsimanermut suliniutinut ataqatigiissaarineq, qaartiterinernut tunngatillugu ingerlatsinermut kiisalu qaartiterutinik aamma upalungaarsimanermut tunngatillugu nakkutilliineq ilinnoortuua? Avatangiisinut aamma upalungaarsimanermut immikkoortortami ilaatigut suliassat tamakku suliarissavatit.  

Suliffeqarfik naatsumik

Avatangiisinut Upalungaarsimanermullu Immikkoortortaqarfimmi, Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfiup ilaani suleqataalissaatit. Immikkoortortaqarfimmi sulineq avatangiisini pissanganartuni suliassatigullu unammillernartuni, suliatigut ineriartornissamut periarfissaqarfiulluartuni ingerlanneqarpoq. Suliffeqarfimmut pitsaasunik suleqateqarfiusumut, pingaartorsiorfiunngitsunik pissusilersorfiusumut, toqqissisimanissamik ineriartornissamillu pingaartitsiffiusumut ilaalissaatit.

Immikkoortortaqarfiup qaartitsinernut tunngassuteqartut, ajornartoornermik aqutsinerit, annaassiniaanissamut upalungaarsimanerit aamma naalagaaffimmi isumannaatsuunissaq. Kommuninit aamma nalagaaffimmi oqartussaasut suleqatigaavut tamassumallu Kalaallit Nunaata isumannaatsuunissaanut toqqissimanarnissaanullu ataatsimut pilersissavaa. Immikkoortortamut pisortaasumut toqqaannartumik attaveqaataassaatit tamannami annertuumik pingaarutilittut eqqumaffigineqarmat.

Suliassatit

Upalungaarsimanermut immikkoortortaqarfiup iluani suliassat ingerlatitsinermut ineriartortitsinermullu tunngasut suliarineqartarput. Taakku ilaatigut tassaapput inatsisinik, siunnersuinermik aamma upalungaarsimanermut immikkoortortaqarfiup iluani sulissussinernik suliarinninneq. Ingerlatsinermut tunngatillugu qaartiterutinut tunngassuteqartut suliassaqarfiup iluani initupput tassalu qaartiterisut pisortaanit aamma suliffeqarfinnut akuersissutinik suliarinnittuuneq, taamatullu innuttaasunit arlalinnit pisortaniillu qaartiterutit pillugit saaffiginnissutinik suliaqarneq.  

Aamma kommuninut annaassiniarnissamut upalungaarsimanernut aamma qaartartunik qaajasunik atuisunut nalunaarlutit nalunaarnatilluunniit nunami sumi tamaani inissisimasuni nakkutilliiartortassaatit.

Ineriartortitsinerup tungaasigut sulinermut tunngatillugu ingerlatsinermi nunap upalungaarsimanerup tungaasigut suliaqartut  ataqatigiisinnissai, taamaalilluni upalungaarsimanerup tungaasigut ataatsimoortumik ineriartortoqarniassammat. Peqqinnissaqarfimmik, Kalaallit Nunaanni Politiit, Issituumi Sakkutooqarfik aamma kommunini upalungaarsimasut suliami pingaarutilittut immikkoortortap ineriartortitsinikkut suliaqarneranut pingaaruteqarput, politikkikkullu pingaarnersiuinerit ilaatigut tulluarsarlugillu aamma ineriartortinneqassallutik.
 
Matuma saniatigut Kalaallit Nunaata Upalungaarsimanermut ataatsimiititaliaanut allatsitut suliaqarnermi peqataasassaatit. Kalallit Nunaanni Upalungaarsimanermut ataatsimiititaliaq Kalaallit Nunaanni ajornartoornermi aqutsineq qaffasinnerpaamiippoq, aamma Naalakkersuisut Kalaallit Nunaanni upalungaarsimaneq pillugu apeqquteqartoqartillugu siunnersuisarluni.

Taamaammat annertuumik ajunaartoqartillugu ajunaarnersuaqartillugulu Upalungaarsimanermut ataatsimiititaliaq aggersarneqartarpoq. Suliaq tamanna immikkoortortami pisortaq aamma Naalakkersuisoqarfimmi pisortaaneq qanimut suleqatigalugit ingerlanneqassaaq.

Piginnaasat  soqutigisallu  aallaavigalugit suliassat ilaatigut tassaassapput:

 • Politikkikkut atortussanngortitsinermut isummernissanut suliaqarneq
 • Suliassaqarfimmi ataatsimi imaluunniit arlalinni piginnaasat, atorfissaqartitsineq aamma soqutigisaq apeqqutaatillugit  suliassamik isumaginninneq
 • Naalakkersuinikkut kiffartuussinerit, taakkununnga allakkiorneq aalajangiiffigisassanullu isummernissamut tunngavissiat ilanngullugit
 • Namminersorlutik Oqartussat oqartussaaffii akimorlugit tusarniaanernik ataqatigiissaarineq
 • Inatsisinik, nalunaarutinik maleruaqqusanillu suliaqarneq iluarsaassinerlu
 • Kommuninut suliffeqarfinnullu siunnersuineq ilitsersuinerlu
 • Immikkoortortaqarfimmiit atortussat, aqutsisunut Naalakkersuisoqarfimmullu saqqummiunneqartussat pitsaassusiinik qulakkeerinninneq
 • Ineriartortitsinermi suliani attuumassutilinni aqutsinermut akisussaaffeqarneq, suliatigut piginnaasatit apeqqutaallutik
 • Upalungaarsimanermut suliaqarfiup iluani paasititsiniaaneq
 • Qaartiterutissaasivinnik akuersissutinik atulersitsineq kiisalu nakkutilliineq
 • Upalungaarsimanermi sungiusarnernut assigiinngitsutigut pilersaarusiornernut naammassinninnermullu peqataaneq
 • Upalungaarsimanermut pilersaarutinut assigiinngitsutigut suliarinninnernik qularnaarineq
Piginnaaneqarfiit

Upalungaarsimanermut suliassaqarfik nuannarissavat, namminersorsinnaavutit, eqaatsumik aaqqiisinnaavutit, nutaanik suliaqarnissamut piginnaaneqarfeqarputit, ilusiliussat allanngutsaaliorsinnaavatit suliatillu paasisimaarisinnaallugit. Eqqissisimasuuvutit, unammilligassat kajumilersittarpaatsit, pisussaaffitit naammassisarpatit, unneqqarissuuvutit isumagissaartuullutillu.

Suliassaqarfinnut upalungaarsimanerup iluani ilisimasaqarluartuusinnaavutit imaluunniit nalinginnaasumik tamakkiisumik ilisimasaqartuusinnaavutit. Suliassat naammassiniarlugit illuatungeriit qanimut avataaniittullu suleqatigisassavatit taamaammat, ileqqorissaartuunissat, kiffartuussinermik pingaartitsinissat aammalu oqaasiliornermut attaveqaqateqarnermullu piginnaaneqarluarnissat pisariaqarpoq.

Naatsorsuutigisavut

Ingerlatsinermut aamma ineriartortitsinermut tunngatillugu suliassanut nuannarinnittuussaatit, pineqartut tamarmik inituujummata. Suliassat piffissami agguataakkami takkuttarput soorlu ingerlatsinermut suliassat ineriartortitsinermut suliassaninngarnit initunerullutik, aamma killormuuanik.

Pineqartumut tulluartumik piginnaanilimmut atorfinititsinissaq eqqarsaatigalugu qinnuteqartumut sulisitsisumullu pitsaasumik aaqqiissuteqarnissaq naatsorsuutigineqarsinnaavoq. Taakku saniatigut ilinni ilaatigut takorusuppavut annerusumik minnerusumilluunniit uku misilittagaqarfigissagitit:
 • Naleqquttumik ilinniarsimassasutit assersuutigalugu uku iluini, inuiaqatigiilerinermut,  inatsisilerinermut, ajunaarnersuaqarnerani ulorianartorsiortoqarneranilu aqutsinermik il.il. ilinniagaqarsimassasutit imaluunniit suliatigut attuumassutilimmik allamik tunuliaqutaqassasutit ilinniakkatigut politiitut, upalungaarsimanermut aamma illersornissap iluani suliaqarsimassasutit.
 • Upalungaarsimanermut suliassaqarfimmi ataatsimi imaluunniit arlalinni suliassaqarfik misilittagaqarfigissagit soqutigissagillu
 • Sulianik aqutsinermik misilittagaqassasutit aamma suleriutsinik aalajangersimasunik
 • Aaqqissuussaanermi naalakkersuinikkut aqunneqartumi sulinermik misilittagaqassasutit
 • Pisortat ingerlatsinerannik suliaqarnermik imaluunniit suliffeqarfimmi siunnersuisartumi sulinermik misilittagaqassasutit
 • Isummerfissat pisariusut oqaatsit ersarissut atorlugit ingerlateqqinnissaannut piginnaaneqassasutit
 • Suleqatikkuminartuussasutit, kiisalu suliassanik ataatsikkut amerlasuunik ingerlatsinissamut piginnaaneqassasutit
 • Oqaatsinut piginnaaneqarluassasutit, taakkununngalu tuluttut, danskisut kalaallisullu oqaatsit ilaapput
Kikkuuvugut?
Naalakkersuisoqarfimmi sulisut, immikkoortortaqarfinnut sisamanut agguarsimasut 45-t missaanniipput (Kiffartuussinermut, Aningaasaqarnermut Sulisunullu Immikkoortortaqarfik, Pinngortitamut Nunamilu Silap Pissusianut Naleqqussaanermut Immikkoortortaqarfik, Avatangiisinut Upalungaarsimanermullu Immikkoortortaqarfik aamma Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut Nukissiutinullu Immikkoortortaqarfik). Aamma Aatsitassaqarnermi Avatangiisinut Aqutsisoqarfik, Pinngortitaleriffik, Asiaq aamma Nukissiorfiit Naalakkersuisoqarfiup ataani immikkoortortaqarfiupput.

Akissarsiat atorfeqarnermilu atugassarititaasut

Akissarsiat atorfeqarnermilu atugassarititaasut, taakkununnga atorfininnermut soraarnermullu atatillugu angalanernut pequtinillu nassiussinermut akiliunneqarsinnaatitaaneq ilanngullugit, piffissami atorfiniffiusumi Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginninniarsinnaatitaasup ilaasortaaffigisap akornanni isumaqatigiissutit tunngavigineqassapput. Sapaatit akunnerannut piffissaq suliffiusoq nal. ak. 40-nik sivisussuseqarpoq.

Naalagaaffimmi tjenestemandit aamma AC-mut isumaqatigiissutit arlallit, ilaatigut DJØF-ip aamma Aningaasaqarnermut Ministereqarfiup akornanni isumaqatigiissutit malillugit atorfeqartinneqartut, Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnerminnut atatillugu akissarsiaqaratik sulinngiffeqarsinnaatitaapput. Aamma Nunamut Namminermut Ministereqarfik kommuninut nunallu immikkoortuinut inassuteqarpoq, Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermut atatillugu akissarsiaqarani sulinngiffeqarnissamut qinnuteqartunut akuersaaqqullugit. Sulinngiffeqarnermut aalajangersakkanut aamma Namminersorlutik Oqartussani atorfinittunut aappaasut/inooqataasut ilaatinneqarput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Paasissutissat amerlanerusut

Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit immikkoortortaqarfimmi pisortaq Rolf Lau Nancke  oqarasuaat (+ 299) 34 64 57 -imut, imaluunniit emailianut rofl@nanoq.gl attaveqarfigisinnaavat.

Qinnuteqaat

Qinnuteqarnissamut 21. septembari 2023, killigitinneqarpoq
1. novembari  2023-mi imaluunniit piaarnerpaamik atorfinitsitsisoqassaaq