Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Studieadjunkt til Ilisimatusarfiks nye uddannelse SILA

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
19-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 09-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85442630
Suliassaqarfik: Ingeniøri & pinngortitalerineq

Studieadjunkt til Ilisimatusarfiks nye uddannelse SILA bachelor i biologi på Institut for Sundhed og Natur

I februar 2025 starter det første hold biologistuderende ved Institut for Sundhed og Natur på Ilisimatusarfik. Med henvisning til Aftale om stillingsstruktur for undervisere og forskere på Ilisimatusarfik af 1. november 2010 søger vi en studieadjunkt, som skal være med til at forberede studiestart på SILA uddannelsen i løbet af 2024 med ansættelse pr. 1. juli 2024, eller snarest mulig efter aftale

Instituttet varetager i forvejen bachelorsygeplejerskeuddannelsen, kliniskvejlederuddannelse og enkelte kurser. På instituttet indgår desuden Grønlands Center for Sundhedsforskning som er et aktivt center i udvikling og Instituttet har 7-10 fastansatte, en del adjungerede professorer, lektorer og tilknyttede forskere. Der er på nuværende tidspunkt ca. 45-50 bachelorstuderende og 10-12 Ph.d.-studerende.

Studieadjunkten indgår i team med teamleder Aviaja Lyberth Hauptmann. Teamet skal i fællesskab varetage en bred vifte af opgaver:

Opgaver:

 • Studieadjunkten skal deltage i arbejdet med at udfærdige kursusplaner for SILA bachelor i biologi.
 • Studieadjunkten varetager især i 2024 også administrative opgaver bl.a. etablering af samarbejder med bidragydere i biologiuddannelsen herunder andre universiteter og arbejdsmarkedet i Grønland.
 • Arbejdet vil involvere koordinering, mødeaktiviteter og opfølgning, kommunikation omkring processen bl.a. via hjemmeside, nyhedsbreve og andre medier i tæt samarbejde med teamleder.
 • Ad hoc-opgaver inkluderer bl.a. sekretariatsfunktion, litteratursøgning og gennemgang, fondsansøgninger, event-planlægning og -udførsel.
 • I 2025 og derefter vil de primære arbejdsopgaver bestå af undervisning samt koordinering af undervisningsaktiviteter i samarbejde med et større team af fastansatte undervisere.
Forventninger til ansøger:
 • Har en kandidatgrad i biologi med kernefaglighed indenfor et af følgende områder: statistik/matematik, kemi/biokemi/bioteknologi, bæredygtighed/biodiversitet eller arktisk økologi.
 • Har et nært kendskab til Grønland og det grønlandske uddannelsessystem.
 • Har erfaring med undervisning i naturvidenskab og i udvikling af naturvidenskabelig uddannelse.
 • Vil bidrage til at udvikle en særegen grønlandsk tilgang til naturvidenskabelig uddannelse, og ser muligheder og styrker i Grønland, som kan bidrage til at skabe en succesfuld uddannelse, der er målrettet grønlandske unge og det grønlandske arbejdsmarked.
 • Er opsat på at være med til at skabe en sund arbejds- og studiekultur ved den kommende afdeling for Natur under Institut for Sundhed og Natur.
Vi kan tilbyde:
 • Et positivt arbejdsmiljø med fokus på ansattes og studerendes velbefindende
 • Motiverede kollegaer, som samarbejder tæt og giver mulighed for sparring og støtte
 • Et arbejde med mulighed for stor indflydelse
 • Faglige og pædagogiske udviklingsmuligheder

Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende Institutleder Carsten Juul Jensen, på tlf. + 299 385903 eller Aviaja Lyberth Hauptmann, ph.d., Ilisimatusarfik alha@uni.gl.
Du kan læse mere om Ilisimatusarfik og Institut for Sundhed & Natur på www.uni.gl

Ansøgning.
Ansøgningen som studieadjunkt skal ud over ansøgningsbrev indeholde følgende:
Bilag 1: Curriculum Vitae
Bilag 2: Dokumentation for opnået bachelor- og kandidatgrad
Bilag 3: Eventuelt andre bilag

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.