Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Det Grønlandske Sundhedsvæsen søger akademiske fuldmægtige til politisk- og ledelsesbetjening

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
22-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85447383
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er midt i en rivende udvikling. Der er et løbende fokus på at udvikle vores Sundhedsvæsen, så vi fortsat kan levere sundhedsydelser til borgerne af høj kvalitet i hele landet.
Hvis du ønsker at komme med på rejsen – og du på samme tid ønsker at få et unikt indblik i Sundhedsvæsenet og sundhedspolitik i Grønland, så er du måske en af de AC-fuldmægtige, vi søger til Ledelsessekretariat & HR.

Om jobbet:
Organisatorisk vil du blive placeret i Ledelsessekretariat & HR, som servicerer Sundhedsvæsenets på tværs af hele Sundhedsvæsenet. Ledelsessekretariat & HR er opdelt i fire teams, hvor du vil blive en del af teamet Ledelsesbetjening og Kommunikation.

Ledelsesbetjening og Kommunikations primære fokus er blandt andet at understøtte og levere betjening til de øverste ledelser og det politiske niveau i Grønland. Omsat i konkrete arbejdsopgaver er det følgende:

  • Ledelsesbetjening: Sundhedsvæsenet har en række tværgående arbejdsgrupper og mødefora, hvor din opgave er at sekretariatsbetjene med blandt andet at forberede og udarbejde mødemateriale, dagsorden og skrive referater.
  • Analyser: Løbende bliver du bedt om at udarbejde analyser af områder, hvor du blandt andet skal indhente konkrete informationer, som efterfølgende vil danne grundlag for ledelsesbeslutninger
  • Politisk betjening: Du vil blive hyppigt inddraget i besvarelser til politikere, for eksempel §-37-spørgsmål fra medlemmerne af Inatsisartut (Grønlands Parlament) eller spørgsmål fra Sundhedsudvalget
  • Ad-hoc-opgaver: Alt det – som ikke er nævnt i det ovennævnte, og som er nødvendigt at få løst, så hverdagen forløber bedre
Om dig:
Vi har mange ønsker og forventninger til dig som person – men først og fremmest lægger vi vægt på følgende kvalifikationer og personlige egenskaber. De er, at du:
  • Uddannelse: Har en relevant uddannelse på kandidatniveau
  • Erfaring: Erfaring med ledelses- eller politisk betjening vil være en fordel. Det vil være et stort plus med kendskab til sundhedssektoren. Som nyuddannet vil det være en fordel med relevant erfaring fra studiejob.
  • Formidling: Har gode skriftlige formuleringsevner og er relationsskabende
  • De klassiske bolde: Kan skabe overblik i en hverdag med mange uforudsete bolde i luften
  • Interesse: Har lyst til at engagere dig i Grønlands sundhedspolitik – og være med til at udvikle den
  • Holdånd: Bidrager til afdelingens holdånd med dit gode humør

Om os:
Ledelsessekretariat & HR er en stabsfunktion, der understøtter driften af Sundhedsvæsenet. Det betyder, at vi samarbejdsmæssigt er forbundet til de øvrige funktioner på landshospitalet i Nuuk, regionssygehuse, sundhedscentre og bygdestationer. Sammenlagt er der 75 forskellige lokaliteter i Sundhedsvæsenet – fordelt over hele Grønland.

I Ledelsessekretariat & HR lægger vi vægt på faglighed, samarbejde, videndeling – og at der er plads til en hurtig snak ved kaffemaskinen med dine kollegaer. Du kommer til at arbejde i en organisation med forskellige kulturer – sproglige såvel som faglige. En kulturel diversitet, som vi betragter som en styrke.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Yderligere oplysninger fås hos:
Du er velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingerne og tilhørende arbejdsopgaver til stabsleder Lene Marie Halgreen, tlf. +299 23 08 46 lemh@peqqik.gl

Der er tre måneders prøvetid.
Start: Hurtigst muligt
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.