Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Afdelingsleder til Anlægsafdelingen

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
22-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 15-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85447384
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Vil du være med til at effektivisere og udvikle økonomistyringen af Selvstyrets bygge- og anlægsprojekter?

Anlægsafdelingen har en travl hverdag med et bredt opgavefelt, herunder administration af Selvstyrets Anlægs- og Renoveringsfond, hvortil vi søger en økonomisk afdelingsleder.
Anlægsafdelingen varetager forskellige områder og roller, herunder administration af Selvstyrets Anlægs- og Renoveringsfond, samt løbende udvikling af Prismes modul til styring af Finanslovens anlægsbevillinger. Herudover varetager afdelingen Selvstyrets centrale bygherrefunktion samt bestemmelser om opførelse, konstruktion og indretning af bygningsværker og andre anlæg. Heri indgår gennemførelse af et byggeri i alle faser, samt bygge- og anlægsprojekternes økonomi og styring heraf.  

Afdelingen har mange forskelligartede ansvarsområder, og består således af en bred portefølje, som fleste har en økonomisk dimension. De løsninger, vi bidrager til, har betydning for samfundet og borgerne, og for realiseringen af mange af de udviklende tiltag og indsatser til landets samlede udvikling.

Ud over departementets egne ansvarsområder koordinerer og bistår afdelingen de projektansvarlige ressortdepartementer i forbindelse med økonomiadministration på bygge- og anlægsprojekter og varetager en del af denne administration.

Om stillingen
Som afdelingsleder vil du stå i spidsen for økonomi på bygge- og anlægsområdet. Dette indebærer at du vil stå for bogholderi og driftsøkonomi af Anlægs- og Renoveringsfonden, samt sikre kontrol og styring af projektøkonomi, samt rapportering og rådgivning af områdets øvrige medarbejdere. Herudover vil du stå for tilvejebringelse af fondens samlede økonomiske overblik, samt bistå til den årlige finanslovsproces og områdets årsafslutning til Landskassens regnskab.

I forbindelse hermed vil du varetage udvikling af procedurer og kontrol af områdets økonomiske drift.
Afdelingen består på nuværende tidspunkt af en kontorchef og fire medarbejdere. Kontorchefen refererer til afdelingschefen for Anlægsafdelingen.

Den rette kandidat
Den rette kandidat har en uddannelse inden for kontor/økonomi. Erfaring indenfor offentlig og/eller politisk administration er en fordel, men det er ikke et krav.

 • Du har erfaring med eller kendskab til Prisme eller tilsvarende økonomisystemer
 • Du kan arbejde i Excel
 • Erfaring med eller kendskab til cBrain F2 er en fordel
 • Erfaring med eller kendskab til projektøkonomi indenfor bygge- og anlæg er en fordel
 • Du arbejder systematisk og kan tilegne dig viden og formidle materiale på en let forståelig måde
 • Du er ambitiøs - med lyst og evne til at tage ansvar og yde en indsats.
 • Du arbejder selvstændigt, men ved også hvornår du skal sparre med andre kolleger i afdelingen.
Det vil være en væsentlig fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk sprog og samfundsforhold. 

Ud over et højt fagligt niveau forventer vi, at du besidder en række personlige kompetencer, herunder at du balancerer mellem et bredt overblik og en forståelse for detalje, kan se fordelene ved et mix af selvstændighed og samskabelse, samt at du er diplomatisk, uformel og er med på et godt grin i løbet af din arbejdsdag.

Vi tilbyder
Arbejdet i Anlægsafdelingen foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø hvor arbejdsglæde og ansvar går hånd i hånd med gode resultater, og med gode muligheder for udviklingsansvar og faglig videreudvikling.
 • En arbejdsplads for fokus med innovation og nytænkning
 • Et arbejde i et departement, der er tæt på den politiske beslutningsproces
 • Et uformelt og åbent arbejdsmiljø med engagerede kolleger
 • Spændende personlige og faglige udfordringer
Omgangstonen er uformel, og stemningen er præget af godt humør i en travl dagligdag, men også med respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.
Dato for tiltrædelse
Den 1. måned eller efter nærmere aftale.

Er du interesseret?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Malene J. Kieler, malk@nanoq.gl
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.