Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Grønlands Maritime Center søger en underviser

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
22-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 24-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85447386
Suliassaqarfik: Atuartitsineq & Meeqqerineq

Grønlands Maritime Center søger en underviser
Vil du være en del af fællesskabet på maritime erhvervsskole?
Får du energi af at undervise og lære unge mennesker at være gode ledere? Og vil du uddanne fremtidens besætningsmedlemmer og skibsofficerer?
Så er det dig, vi leder efter!

Om jobbet
Som underviser får du, sammen med vores lærepladsteam, ansvaret for undervisning på vores erhvervsuddannelse til faglært befaren skibsassistent EUD/EUX, fisker samt skipper.
Du skal kunne navigere i en varieret hverdag, hvor du har ansvaret for at strukturere og udføre din undervisning i samarbejde med kollegaerne.
Her er følgende fag-emner:
Maritimt engelsk
Grundfag (Dansk, matematik, fysik og PC)

Om dig
Du har indsigt i erhvervsuddannelsessystemet og fagligt kendskab til unge.
Kendskab til maritime uddannelser er en fordel.
Du er uddannet underviser.
Du er stærk i den administrative del, har digitalt mindset.
Erhvervserfaring vil være en fordel.
Har en god situationsfornemmelse og kan agere professionelt.
Gode sprogkundskaber i dansk og engelsk.
Kendskab til grønlandske forhold.

Om os
Vi tilbyder et job, hvor du:
Får et fleksibelt og udviklingsorienteret arbejdsfællesskab i vores lærepladsteam, hvor vi alle er engageret i vores faglighed og professionalisme. Du og vi bringer vores faglighed i spil, opdaterer vores viden sammen og eksperimenterer med nye muligheder og veje.
Både arbejder som solist, hvor du selvstændigt planlægger, koordinerer og afvikler arbejdsopgaver - men også arbejder i teams og som samarbejdspartner for interessenter.
Stilling er placeret i Nuuk
Tiltrædelsesdato: seneste 24.maj 2024 eller efter aftale
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.