Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Studieadjunkt til Sygeplejerskeuddannelsen ved Institut for Sundhed og Natur, Ilisimatusarfik

Namminersorlutik Oqartussat

Upernavik
23-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 14-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85448955
Suliassaqarfik: Ingeniøri & pinngortitalerineq

Studieadjunkt til Sygeplejerskeuddannelsen ved Institut for Sundhed og Natur, Ilisimatusarfik

Med reference til "Aftale om stillingsstruktur for undervisere og forskere på Ilisimatusarfik" af 1. november 2010, søger vi en studieadjunkt med tiltrædelse den 1. august 2024, eller efter aftale.

Opgaver

 • Undervisning i sygeplejefagets teori og metode samt øvrige vidensområder.
 • Vejledning i opgaveskrivning og projektarbejde.
 • Samarbejde med praktiksteder og studerende i praktik.
 • Planlægnings- og udviklingsopgaver i forhold til undervisning.
 • Medvirken til udarbejdelse af fondsansøgninger samt udvikling og/eller deltagelse i eksisterende forskningsprojekter.
 • Aktiv deltagelse i at udvikle og understøtte instituttets udviklings- og forskningsmiljø.
Forventninger til ansøger
 • Erfaring med undervisning og vejledning fra grunduddannelser er en fordel.
 • Erfaring med forsknings- og udviklingsarbejde værdsættes.
 • Klinisk erfaring som sygeplejerske.
 • Grønlandsk autorisation som sygeplejerske.
 • Relevante kandidat- eller mastergrader.
 • En tilgang til uddannelse der fokuserer på muligheder og styrker i Grønland.
 • Bidrager til at forme en succesfuld uddannelse, rettet mod grønlandske unge og det grønlandske sundhedsvæsen.
 • Aktiv og engageret personlighed, der bidrager til fastholdelse af et positivt arbejds- og studiemiljø.
Vi tilbyder
 • Faglige og pædagogiske udfordringer med læring og kompetenceudvikling i et flerkulturelt miljø.
 • Et positivt arbejdsmiljø med fokus på ansattes og studerendes trivsel.
 • Engagerede og motiverede kolleger, som samarbejder tæt og giver mulighed for sparring og støtte.
 • Faglige og pædagogiske udviklingsmuligheder.
 • Stor selvstændighed med indflydelse på arbejdsopgaver.
Kontakt/information
For yderligere information om stillingen, kontakt venligst fungerende Institutleder Carsten Juul Jensen på telefon +299 516615 eller via e-mail cajj@uni.gl
Du kan læse mere om Ilisimatusarfik og Institut for Sundhed & Natur på www.uni.gl og om løn- og ansættelsesvilkår på http://pk.gl

Ansøgning:
Ansøgningen som studieadjunkt skal ud over ansøgningsbrev indeholde følgende:
 • Bilag 1: Curriculum Vitae eventuelt med publikationsliste.
 • Bilag 2: Dokumentation for opnået bachelor- og kandidatgrad.
 • Bilag 3: Eventuelle andre bilag

 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.