Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Socialpædagogisk Seminarium søger AC fuldmægtig i barselsvikariat

Namminersorlutik Oqartussat

Ilulissat
30-05-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 20-06-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85520033
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Kunne du tænke dig at bringe dine analytiske kompetencer i spil i en uddannelsesmæssig sammenhæng samt være tovholder for en række projekter? Så Socialpædagogiske Seminarium en spændende stilling med faglige udfordringer og gode udviklingsmuligheder for dig.

Seminariet har  ca. 50 ansatte og 300 studerende på 8 forskellige uddannelsesforløb: dagtilbudsmedhjælperuddannelse, socialhjælperuddannelse, socialassistentuddannelse, professionsrettet bacheloruddannelse til socialpædagog, pædagogassistentuddannelse, social- og specialpædagogisk diplomuddannelse, rådgivningsassistentuddannelse og uddannelsen til rådgiver i socialt arbejde. Dertil kommer diverse kompetencegivende kursusforløb for ansat personale inden for det sociale og pædagogiske fagområde.

Om jobbet
Vi søger en helhedsorienteret AC-fuldmægtig i et barselsvikariat, som bl.a. skal:

 • udarbejde analyser, statusrapporter og evalueringer inden for PI/SPS’s ansvarsområde.være tovholder på implementering og fastholdelse af kvalitetssikringsprocesser.
 • være procesleder på udviklingsprojekter, som f.eks. udarbejdelse og opdatering af studieordninger og studiehåndbøger, handle- og strategiarbejde for vores uddannelser.
 • have en funktion som international koordinator for studerende og undervisermobilitet.
 • bistå teamlederne med løsning af diverse administrative opgaver af udviklingskarakter.
 • varetage tematisk undervisning og facilitere ved f.eks. temadage og konferencer.
Du indgår i et samarbejde med
 • teamlederne for erhvervs- og videregående uddannelser omkring generelle studie- og underviserforhold.
 • Strategisk ledelse vedr. udviklingsopgaver, analyser, statusrapporter, kvalitetssikring af uddannelserne, m.m.
 • de øvrige afdelinger ang. uddannelsesfaciliteter og praktiske forhold vedr. uddannelsesmiljøet lokalt i Ilulissat.
Følgende faglig og personlige kompetencer vægtes højt
 • du har en relevant akademisk baggrund med erfaring indenfor uddannelsesområdet.
 • du kan lide at have mange bolde i luften og er dygtig til at bevare ro og overblik i travle perioder.
 • har gode administrative- og IT-egenskaber
 • har flair for tal og gode analytiske kompetencer, som du formår at anvende i praksis.
 • du er tillidsfuld, ansvarlig og har en anerkendende tilgang
 • du er en ansvarsfuld og samarbejdsvillig kollega, der møder dine omgivelser med smil.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024 eller snarest efter aftale.
Der er ansøgningsfrist d. 20. juni 2024 08:00 (vestgrønlandsk tid).

Kontakt
Yderligere oplysninger kan fås på tlf. +299 38 35 50 til souschef Marianne Nissen, eller pr. mail til allaffik@pi.sps.gl
Læs mere om seminariet på www.pi.sps.gl

Sådan søger du
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.