sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Sisimiut Sømandshjem

Volontør

Sisimiut Sømandshjem

Sisimiut
Ikkunneqarpoq: 26-05-2023
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 09-06-2023
Suliffissamut ID normut: 331570164
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Akunnittarfik & neriniartarfik
Atorfiup taaguutaa: Volontør
Ilinniagaq: 1-årigt GU-adgangskursus
Misilittakkat - Annertunerusumik: Kontor/administration
Oqaatsit:
Danskisut Atuarneq/ oqalunneq/ allanneq
Tuluttut Atuarneq/ oqalunneq

Sisimiut Sømandshjem søger 1 volontører

Ansøgeren

Engagerer sig i et delvist frivilligt arbejde. Ønsker at dele evangeliet med andre. Deltager i daglige andagter og kristne arrangementer. Repræsenterer loyalt sømandshjemmets åndelige linje i arbejde og fritid. Er afholdende fra spiritus i hele ansættelsesperioden. Er indstillet på skiftende dag-, aften- og weekendarbejde. Påtager sig ekstra arbejde i travle perioder, og kan blive kaldt på arbejde med øjeblikkelig virkning. Udfører forefaldende hotelarbejde.

Kvalifikationer

Erfaring med frivilligt kirkeligt arbejde. Godt kendskab til Microsoft Office. Taler og skriver engelsk og dansk. Kan sammen med volontørkollegaer fungere som stedfortræder for bestyreren, i dennes fravær.

Ansættelse

Primo juli.

Løn

På volontørbasis, hvor man bidrager med delvis frivillig arbejdskraft. Månedsløn: 8.650,- kr.

Af lønnen trækkes betaling for kost og logi.

Andet

Skal bo på Sømandshjemmet.

Skriftlig ansøgning

til administrationschef Nanna Hansen på nsh@somandsmissionen.dk.

Se også www.somandsmissionen.dk

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia
Suliffeqarfimmit ataatsimit suliffissat allat