sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Aarsleff-Istak I/S

Aarsleff-koncernen

Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Vi omsætter for 10,3 milliarder kroner om året – heraf en tredjedel i udlandet. Koncernen er organiseret i selvstændige, konkurrencedygtige afdelinger og datterselskaber med hver deres særlige kompetencer. Vi fokuserer på at integrere specialentreprenørkompetencer på tværs af koncernens forretningsenheder til samlede ydelser med en høj grad af egenproduktion. Vi kalder det one company, og det er udtryk for, at vi søger og udnytter synergier. Vi har kompetencer på højt internationalt niveau, og det er vores speciale at planlægge og gennemføre store komplekse projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri. Vi er specialister i havne- og vandbygning, banearbejder, etablering af havmølleparker og udførelse af teknikentrepriser. Vi er markedsførende med en international profil inden for pælefundering og opgravningsfri rørfornyelse, hvor vi søger og udnytter fordelene ved industrialisering. Aarsleff-koncernen beskæftiger 4.900 medarbejdere.

 

www.aarsleff.com

 

Ny containerterminal i Nuuk

Aarsleff-Istak I/S, c/o Per Aarsleff Grønland A/S, er i gang med at etablere den nye havn i Nuuk.

Kajen får en længde på 320 meter og vanddybden bliver på 15 meter. Det samlede havneareal bliver på 40.000 kvadratmeter og derudover skal vi etablere en række arealer til løst gods som fx maskiner, rør og bygningselementer.

Følgende bygninger opføres: Pakhus med administrationsafsnit samt køle-/frostlager, værkstedsbygning og transformerbygning.

Administrationsafsnit i tre etager i alt 2.980 kvadratmeter. Lagerafsnit med en højde på mere end ottemeter i alt 1.260 kvadratmeter. Køle-/ fryseafsnit på 480 kvadratmeter. Værkstedsafsnit på 1.000 kvadratmeter. Værkstedsafsnit i to etager på 388 kvadratmeter. Transformerbygning (PTI) på 157 kvadratmeter.  

Vi beskæftiger cirka 160 medarbejdere på byggepladsen på nuværende tidspunkt (juli).

Aarsleff-Istak I/S
C.O Per Aarsleff Grønland ApS
3900 Nuuk
Oqarasuaat:
+4587442318