sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Grønlands Erhverv

GE har til formål at virke for og varetage de grønlandske arbejdsgiveres interesser - her­under:

 

 • At fremme og styrke arbejdsgivernes organisering

   

 • At fremme og styrke arbejdsgivernes kollegiale sammenhold i overensstemmelse med foreningens øvrige formål og i overensstemmelse med gældende regler, herunder at forebygge uoverensstemmelser og bilægge stridigheder, der måtte opstå mellem foreningens medlemmer.

   

 • At medvirke til at varetage arbejdsgivernes fællesinteresser i alle spørgsmål om løn- og arbejds­forhold, samt at bidrage til, at uoverensstemmelser mellem arbejdsgivere og lønmod­tagere så vidt muligt undgås eller søges afklaret på fredelig måde.

   

 • At varetage arbejdsgivernes interesser over for lovgivningsmagten, de offentlige myndig­heder og andre faglige organisationer, således at dette fremmer erhvervslivets vilkår.

   

 • At dygtiggøre arbejdsgiverne gennem kursus-, konsulent- og anden oplysningsvirksomhed.

   

 • At medvirke aktivt i erhvervsudviklingen og udvikling af virksomhederne, gennem etablering af netværker, konferencer mv.
Grønlands Erhverv
Postboks 73
3900 Nuuk
Oqarasuaat:
+299 321500
E-mail:
Nittartagaq: